Veelgestelde vragen ANWB Fonds

Op deze pagina vind je veelgestelde vragen over het aanvragen van een donatie bij het ANWB Fonds.

ANWB Fonds is geen aparte stichting, maar een maatschappelijk project binnen ANWB B.V. Het maatschappelijke project ANWB Fonds is geen winstuitdeling maar een productnaam.

Het ANWB Fonds helpt lokale en regionale projecten in het land met een donatie. Dit kunnen projecten zijn die de verkeersveiligheid vergroten, de (duurzame) mobiliteit verbeteren of projecten die de toegankelijkheid bevorderen.

Voor iedereen die een initiatief of project wil starten op één van de themagebieden van de ANWB en daarvoor op zoek is naar een donatie.

We ontvangen graag je aanvraag. Wel hebben we een aantal regels opgesteld om in aanmerking te komen voor een donatie. Het project moet een link hebben met één van onze themagebieden. Het moet in het Koninkrijk der Nederlanden worden uitgevoerd, een blijvende waarde hebben en een positieve bijdrage leveren aan onze samenleving. Om teleurstellingen te voorkomen vragen we je eerst te kijken of je aanvraag voldoet aan alle criteria.

Het plan mag in beknopte vorm aangeleverd worden en hoeft echt geen 10 pagina’s te beslaan.
Zet in je plan in ieder geval het volgende:

  • Omschrijving van het project;
  • de doelgroep;
  • de locatie;
  • de planning;
  • begroting/financieel plan;
  • indien van toepassing een ontwerp en/of situatieschets (of omschrijving van de omgeving);
  • indien van toepassing je samenwerkingspartners.

Je aanvraag wordt getoetst aan de voorwaarden en later beoordeeld door een selectiecommissie. Eens in de 6/7 weken komen de commissieleden bij elkaar. Na elke vergadering worden de aanvragers op de hoogte gesteld of een aanvraag gehonoreerd is (en voor welk bedrag) of afgewezen.  

De hoogte van de bijdragen waarmee het ANWB Fonds helpt, varieert per initiatief. Dit wordt bepaald door het comité dat de aanvragen beoordeelt. Bedragen worden uitbetaald indien het project waarvoor de bijdrage is aangevraagd, is gerealiseerd. Na toewijzing van het bedrag, blijft het 1 jaar gereserveerd. Voor uitbetaling dienen wij een verantwoording in de vorm van foto’s of een factuur te ontvangen of omschrijving van het project.