Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

Opbouw van je factuur

Op je factuur staat belangrijke informatie. Bijvoorbeeld over je lidmaatschap of abonnement, het bedrag dat je moet betalen en hoe je dat doet. Wel zo fijn als je weet wat er staat. Daarom leggen we hieronder uit wat alle termen en bedragen precies betekenen.

Informatie ANWB

Rechtsboven op de factuur vind je informatie over de afzender van de factuur: ANWB. Er staat van welke afdeling je de factuur precies krijgt en hoe je contact met ons opneemt als er iets niet klopt. Daarnaast staan hier je relatienummer (lidmaatschapsnummer) bij ANWB, het betalingskenmerk – vermeld dit altijd als je het bedrag zelf aan ons overmaakt – en het factuurnummer.


Producten en diensten

Hier vind je een opsomming van de lidmaatschappen en abonnementen waar de factuur over gaat. Eventuele kortingen staan hier per product vermeld. En is het abonnement bedoeld voor iemand anders uit je gezin? Dan staan de naam en het lidmaatschapsnummer van deze persoon hier ook bij.

Heb je iets aangepast in je pakket? Dan brengen we je nieuwe product of dienst in rekening. De kosten voor eventuele lidmaatschappen of abonnementen die je hierdoor niet meer gebruikt, verrekenen we met je nieuwe pakket.

Dit is geen opsomming van al je lidmaatschappen, abonnementen en aankopen bij ANWB. Voor sommige producten of diensten krijg je een andere factuur, omdat deze een andere looptijd en ingangsdatum hebben.


Periode

Dit is de looptijd van je lidmaatschap of abonnement, en gelijk ook de periode waarvoor je betaalt. In de meeste gevallen is dat een maand of jaar.


Totaal

Hier staat wat je per product of dienst moet betalen of nog van ons krijgt, na verrekening van eventuele kortingen.


Factuurbedrag

Het totaal van deze factuur: een optelsom van alle bedragen die je nog moet betalen of van ons terugkrijgt.


Openstaande facturen/betalingen

Heb je een vorige factuur nog niet betaald? Dan staat hier welk bedrag nog bij ons openstaat. In Mijn ANWB kun je altijd checken of je een factuur nog niet hebt betaald.


Totaal openstaand

Dit is het totaalbedrag dat je nog aan ons moet betalen: op basis van deze factuur én eventuele openstaande bedragen.


Totaal te ontvangen

Dit het totaalbedrag dat je nog van ons krijgt. We storten het binnen drie weken op je rekening.


Btw en assurantiebelasting

Alle bedragen op de factuur zijn inclusief btw en assurantiebelasting. Hier zie je precies wat deze bedragen zijn.


Automatische incasso

Heb je ingesteld dat we kosten automatisch van je rekening mogen afschrijven? Dan staat hier op welke datum we dat doen. Je vindt hier ook het machtigingskenmerk waaraan je de afschrijving kunt herkennen.


Betaalgegevens

Heb je ingesteld dat je facturen zelf betaalt? Dan vind je hier een betaalblok met ons rekeningnummer, het juiste bedrag en het betalingskenmerk. Voor een juiste en snelle verwerking van je betaling is het heel belangrijk dat je al deze gegevens zorgvuldig invult bij de overmaking.