Naar artikel

Winterbanden in Oostenrijk

Winterbanden in Oostenrijk zijn bij winterse omstandigheden verplicht tussen 1 november en 15 april. Buiten deze periode kan, veelal in de bergen, het gebruik van winterbanden verplicht zijn. Deze verplichting wordt aangegeven met een verkeersbord.

Winterbanden in Oostenrijk

 • Verplicht in winterperiode bij winterse omstandigheden - Het gebruik van winterbanden is van 1 november t/m 15 april verplicht bij winterse omstandigheden. Dit voorschrift geldt ook voor Nederlandse auto's.
 • Er is sprake van winterse omstandigheden als de weg geheel of gedeeltelijk is bedekt met sneeuw, sneeuwmodder of ijs.
 • Banden met de aanduiding M+S, M&S, MS of het sneeuwvloksymbool (3PMSF) worden als winterband beschouwd. De ANWB adviseert je banden te gebruiken waarop in elk geval het sneeuwvloksymbool wordt aangegeven. Meer informatie: anwb.nl/winterbanden.
 • De minimale profieldiepte voor radiaalbanden is 4 mm (voor diagonaalbanden is dat 5 mm). Banden met een minder diep profiel, worden als zomerbanden beschouwd, ook als op deze banden de aanduiding M+S aanwezig is.
 • Winterbanden moeten op alle wielen worden gemonteerd. Deze verplichting geldt niet voor een eventuele aanhanger.
 • Als de weg geheel, of vrijwel geheel, is bedekt met een ijzel- of sneeuwlaag, is het ook toegestaan om in plaats van winterbanden sneeuwkettingen te monteren op zomerbanden op ten minste de aangedreven wielen. 
 • Let op: Bij lichte sneeuwval of sneeuwmodder of op wegen die slechts gedeeltelijke zijn bedekt met sneeuw of ijs, is het verboden om op sneeuwkettingen of op zomerbanden te rijden en zijn winterbanden dus verplicht.
 • Als je op zomerbanden (zonder sneeuwkettingen) rijdt tijdens winterse omstandigheden en betrokken raakt bij een ongeval, bestaat de kans dat je (mede)aansprakelijk wordt gesteld voor het ongeval omdat je het verkeer onnodig in gevaar hebt gebracht.
 • Let op: In Duitsland en Luxemburg zijn winterbanden verplicht bij winterse omstandigheden en kun je niet volstaan met het meenemen van sneeuwkettingen.

Sneeuwkettingen in Oostenrijk

 • Verplicht bij bord - Het gebruik van sneeuwkettingen is verplicht als dat wordt aangegeven met een rond, blauw bord waarop een witte autoband met een sneeuwketting staat en de weg bedekt is met sneeuw of ijs. 
 • De plicht om sneeuwkettingen te monteren geldt ook voor auto's met winterbanden of spijkerbanden (tenzij een onderbord bij het sneeuwkettingenbord aangeeft dat auto's met dergelijke banden van deze plicht zijn ontheven).
 • Het wordt dringend aangeraden om in Oostenrijk in de winterperiode sneeuwkettingen mee te nemen in de auto.
 • Sneeuwkettingen mogen alleen worden gebruikt op wegen die geheel, of bijna geheel, met sneeuw of ijs zijn bedekt.
 • Als sneeuwkettingen verplicht zijn, moeten ze in elk geval op de aangedreven wielen worden gemonteerd.
 • Voor auto's die op sneeuwkettingen rijden, geldt een maximumsnelheid van 50 km/h, of lager als in een gebruiksaanwijzing van de kettingen een lagere maximumsnelheid wordt aangegeven.
 • Sneeuwkettingen moeten voldoen aan de Oostenrijkse ÖNORM V5117. Gelijkwaardige metalen sneeuwkettingen uit andere EU-landen mogen ook worden gebruikt. 
 • Geschikte sneeuwkettingen kunnen eventueel worden gehuurd bij belangrijke grensovergangen.
Alternatieven
 • Als sneeuwkettingen verplicht zijn, moet je volgens de Oostenrijkse motorrijtuigenwet (Kraftfahrgesezt § 4 Reifen und Schneeketten) gebruikmaken van sneeuwkettingen die voldoen aan ÖNORM V5117 (september 2007) of van gelijkwaardige metalen sneeuwkettingen uit andere EU-landen. 
 • Sneeuwsokken worden in Oostenrijk niet gezien als sneeuwkettingen, maar als wegrijhulpen (Anfahrhilfen).

Spijkerbanden/ overige winteruitrusting

Kijk voor meer informatie over spijkerbanden en andere verplichte winteruitrusting in onze landeninformatie.

Regels in andere Europese landen