Rijnbandijkroute

Nederland, Gelderland, Echteld

06
03
04
71
69
70
39
37
73
74
76
77
78
07
06

Het noordelijke deel van deze route volgt de Rijnbandijk over ruim tien kilometer. Een bandijk is een dijk waarvan de aanleg en het onderhoud in een ban (rechtsdwang) waren geregeld. Zo'n ban maakte het mogelijk iemand een boete op te leggen als hij het onderhoud van de dijk verwaarloosde. Bij het veer naar Elst verlaat u de dijk en steekt de Betuwe dwars over. Het eerste deel van de tocht fietst u ten westen van het Amsterdam-Rijnkanaal dat in 1953 in gebruik is genomen. Via het oude Betuwse dorpje Zoelen rijdt u door het typisch Betuwse rivierenlandschap boven Tiel.

Startpunt: ga vanaf de parkeerplaats bij het Heemkundig Museum rechtsaf op Zijveling; je rijdt dan direct op de route naar knooppunt 3. Het is niet nodig om eerst terug te fietsen naar knooppunt 6.

 

Fietsveiligheid route-informatie: houd op deze route rekening met onderstaande punten; pas je snelheid aan, houd rekening met tegenliggers en ga waar nodig achter elkaar rijden.
• Bij mooi weer en in de weekends en vakantieperiodes kan het op de dijk druk zijn met verkeer en mederecreanten; pas je snelheid aan en houd rekening met andere weggebruikers, ga bij drukte achter elkaar rijden.
• Na knooppunt 69 en de brug steekt de route een drukke weg over; kijk hier goed uit.

Toegankelijkheid: deze route is in principe geschikt voor extra brede fietsen (driewielers, bakfietsen, etc.), mits men rekening houdt met bovenstaande punten (drukte op de dijk).

In Ommeren (bij start en knooppunt 6) bevindt zich landgoed Den Eng, met een oud parkbos (toegankelijk), grafeiland en hertenkamp. Omdat het landhuis in de oorlog door de Duitsers werd ge­bruikt als stafkwartier, is het door de geallieerden gebombardeerd. Rond Den Eng zijn in het voorjaar ooie­vaars te zien, als u geluk hebt. Het landgoed is in beheer bij het Gelders Landschap. In het Streekmuseum Baron van Brakell komt u meer te weten over de geschiedenis van de Betuwe (www.streekmuseumbaronvanbrakell.nl).

Het Lingemeer bij Echteld is een tot recre­atieplas omgevormde zandput. In eerste instantie was het Lingemeer een park met recrea­tiewoningen. Sinds 2008 staat de gemeente Buren er permanente be­woning toe en vanaf 2010 is het een officiele woonwijk van Lienden. Inmiddels is het voormalige park uitge­groeid tot een luxe buitenwijk van Tiel. Tot 2028 wordt het gebied rondom de plas doorontwikkeld tot Landgoed Lingedael met nog twee extra meren. Om dit te bereiken zal zandwinnig hier hand in hand gaan met natuurontwikkeling. 

De even verderop gelegen recreatieplas De Beldert is ook een voormalige zandput. Bij deze plas ligt de nadruk minder op natuur en meer op strandvertier en attracties met een wipeout-parcours, een beachclub, escaperoom en een duikcentrum.

Het Amsterdam-Rijnkanaal werd in de jaren dertig van de vorige eeuw gegraven om Amsterdam een directe verbinding te geven met Duitsland. Door de Tweede Wereldoorlog duur­de het tot 1953 voordat het kanaal in gebruik kon worden genomen. Tus­sen 1981 en 1994 werd het verbreed tot honderd meter en is nu geschikt voor schepen met een maximale diepgang van vier meter. Het is een van de drukste vaarwegen van Euro­pa geworden. Om de verschillen in waterhoogte tussen Rijn en Waal te overbruggen, zijn er verscheidene sluizen aangelegd.

Het aan de Linge gelegen pittoreske dorpje Zoelen is al heel oud. Er zijn sporen van bewoning uit de Karolingische tijd gevonden. Het dorpje heeft geen dorpskern, maar bestaat uit een dubbele lintbebouwing, een nederzettingsvorm die typerend is voor de Betuwe.

Ten westen van het dorp ligt kasteel Soelen met een fraai poortgebouw. Het omgrachte huis en koetshuis zijn omgetoverd tot een particulier bewoond appartementencomplex (niet toegankelijk). Het omringende landgoed is in beheer bij Staatsbosbeheer en is opengesteld voor wandelaars en fietsers. De even verderop langs de Molenstraat gelegen molen De Korenbloem behoorde vroeger tot de Heerlijkheid Soelen (open: za. 10-16 uur). Naast de kerk ligt het voormalige tolhuis, van waaruit tol werd geheven over het riviertje de Linge. Hierin zetelt nu een restaurant.

Vanaf de dijk tussen Rijswijk en Maurik zijn de gevolgen van de Rijn­kanalisatie duidelijk te zien. Hier is een aantal rivierbochten afgesneden waardoor in de uiterwaarden oude rivierarmen (strangen) liggen. Het Eiland van Maurik, ontstaan door de kanali­satie, werd ontwikkeld tot een belang­rijk recreatiegebied.

In de Rijn bij Mau­rik ligt één van de drie stuw- en sluiscomplexen van de rivier. Vanaf de dijk kunt u hem achter de recreatieplas zien liggen. De ande­re twee liggen bij Driel en Hagestein. Ze zorgen voor een juiste verdeling van de waterafvoer tussen Rijn en IJssel.

Tussen Ingen en Ommeren stonden vroeger prachtige hoogstam­bomen, die de laatste jaren meer en meer vervangen worden door de economisch efficiëntere laagstam­bomen. Alleen tussen knooppunt 06 en 05 kom je er nog een tegen. De dorpen Maurik, Eck en Wiel, Ingen, Ommeren en Lienden behoren tot de gemeente Buren, de tweede fruitproducerende gemeente van Nederland.