Putten en IJsselmonde-route

Nederland, Zuid-Holland, Rhoon

91
02
01
89
03
04
23
69
21
10
12
11
76
84
83
81
79
80
15
19
23
04
80
81
05
06
07
08
38
92
37
02
91

De route bestaat uit twee aaneengesloten rondjes over de eilanden Putten en IJsselmonde. De waterkanten van deze dichtbebouwde gebieden ingericht voor natuur en recreatie en veelal autoluw. Langs de beide oevers van de Oude Maas ziet u dat Spijkenisse en Hoogvliet een bescheiden skyline van hoogbouw ontwikkelen. Aan de noordkant van de route wordt u voluit geconfronteerd met de hectiek van wereldhaven Rotterdam. 

Startpunt: ga vanaf de P+R linksaf op de Stationsstraat en dan de eerste links, Viaductweg (op de hoek is knooppunt 91). Je gaat nu over het spoor en de N492, richting knooppunt 02.

TIP: tussen de knooppunten 12-11-76 kun je kiezen voor een meer beschut binnendijks pad of een buitendijks pad met meer uitzicht. Beide routes komen op dezelfde knooppunten uit, aan jou de keus!

 

Fietsveiligheid route-informatie: geen bijzonderheden op deze route.

Toegankelijkheid: deze route is geschikt voor extra brede fietsen (driewielers, bakfietsen, etc.).

Rhoon is ontstaan op een zandplaat in de Oude Maas, die begin 13e eeuw werd ingedijkt en waar kort daarna een kasteel werd gebouwd (niet aan de route). Dit kasteel sneuvelde tij­dens de Sint Elisobethsvloed in 1421. Het is daarna vervangen door het huidige kasteel van Rhoon, waar de leenheren van de heerlijkheid Rhoon woonden. Het kasteel, de tuinen eromheen, de dorpskerk en het Huis te Pendrecht vormen samen een mooi stukje Rhoon.

Spijkenisse was eind jaren '50 nog een boerendorp, maar is daarna qua bevolkingsomvang vertwintigvoudigd, vooral door de huisvesting van havenpersoneel dat dichter bij het werk wilde wonen. De 19e-eeuwse molen Nooitgedacht heeft zijn enorme hoogte pas sinds 2009 toen hij zeven meter werd verhoogd om weer voldoende wind te vangen. Ernaast ligt het vroegere stoomgemaal De Leeuw van Putten (1881), dat nu op elektriciteit werkt. Verderop is het moderne Spijkenisse langs de Oude Maas te zien: hoge woontorens tussen veel groen.

Berenplaat is Nederlands grootste productielocatie voor drinkwater. Er is een enorm openlucht-spaarbekken, waar water uit de Biesbosch werd opgeslagen, maar tegenwoordig gaat het water rechtstreeks naar het westelijke deel, waar het wordt gefilterd, bewerkt en opgeslagen. Aan de architectuur van de gebouwen is aandacht besteed. Zowel de oudste gebouwen uit 1966 als de latere uitbreidingen zijn ontworpen door Wim Quist.

Het Spui scheidt de eilanden Hoekse Waard en Voorne-Putten en verbindt de Oude Maas met het Haringvliet. De getijdenrivier ontstond door een dijkdoorbraak in 1532. Sinds de aanleg van de Haringvliet-dam is de stroomrichting van het water omgekeerd. Eerst stroomde het water van de Oude Maas via Spui en Haringvliet naar zee. Nu maakt het een omweg via de Oude Maas en Nieuwe Waterweg, wat helpt om de verzilting van de Nieuwe Waterweg te beperken.

Simonshaven is het kleinste dorp van Voorne-Putten. Het door de heer Simon aangelegde haventje had al in de 16e eeuw weinig betekenis meer door het dichtslibben van de Bernisse. Het witte kerkje uit 1852 is uit voorzorg tegen overstromingen op een terp gebouwd.

Ten noorden van Hoogvliet fiets je langs een indrukwekkende samenbundeling van infrastructuur. Evenwijdig aan elkaar lopen hier de snelweg A15, de Betuwegoederen-spoorlijn, de havens en de olieleidingen. Bovendien loopt onder het gras een strook met kabels, leidingen en aan- en afvoerbuizen.

De tussen 1907 en 1930 in fasen aangelegde Waalhaven is met zijn oppervlakte van 310 ha de grootste uitgegraven haven ter wereld. Er vindt hier vooral op- en overslag plaats van containers, stukgoed en bulkgoederen. Van 1919 tot mei 1940 lag hier de eerste luchthaven van Rotterdam.