Vragen gesteld door de Leden

Beantwoord door Experts

2 expert vragen

  1. Handelswijze bij geschil over total-loss verklaring van auto na aanrijding door een tegenpartij. All-Risk verzekerd.

    Gevraagd op 16 december 2016

    Mijn verzekering wil mijn auto total loss verklaren. 'Ik ben het niet daarmee eens. Mag ik een tegenbegroting van een ander schadeherstel bedrijf indienen. en kan ik hierbij gebruik m...

  2. Dagwaarde vaststellen met terugwerkende kracht

    Gevraagd op 5 april 2016

    De verzekeraar van de tegenpartij weigert het schadebedrag (E925,00) van het taxatierapport uit te keren ivm leeftijd auto: 1998. Omdat het -door omstandigheden- lange tijd heeft gedu...