Vragen gesteld door de Leden

Beantwoord door Experts

1 expert vraag

  1. Milieusticker niet definitief op voorruit

    Gevraagd op 16 juli 2020

    Op een milieusticker voor Duitsland en Frankrijk staat het kenteken. Mag ik de sticker na de vakantie eraf halen en met een nieuwe vakantie weer opplakken?