Vragen gesteld door de Leden

Beantwoord door Experts

1 expert vraag

  1. Uitslag ANWB test e-bike van Amslod 2019

    Gevraagd op 3 augustus 2020

    In test van de ANWB staat dat de e-bike van Amslod kan worden geüpgraded maar leverancier zegt dat ANWB fout maakt. Wat is hiervan waar?