Vragen gesteld door de Leden

Beantwoord door Experts

1 expert vraag

  1. Geacht expertteam juridische zaken,

    Gevraagd op 10 juli 2015

    Onze vraag dd 17-3 jl was of aansprakelijkheid ve garagebedrijf verder kan gaan dan het factuurbedrag ("materiaal en arbeidsloon").In weerwil van uw logische, bevestigende reactie hee...