Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

snelheid op locatie in Duitsland

Vraag gesteld door op 23 augustus 2020

Wij hebben een ongeluk gehad in Duitsland op de K28 richting Salm in de Eiffel.
Nu proberen wij te achterhalen wat hier de toegestane snelheid is. Omdat het buiten de bebouwde kom is zou het 100km/u moeten zijn maar wij zijn daar niet zeker van.
Kunnen wij dit ergens achterhalen?

Antwoord van Chaim

Antwoord van Chaim

ANWB Expert

U bent betrokken geweest bij een ongeval in Duitsland. U wilt graag weten wat de maximale toegestane snelheid op zogenoemde K-wegen is.

Maximale toegestane snelheid Duitsland
De maximale toegestane snelheid is Duitsland is binnen de bebouwde kom 50 km/u. Buiten de bebouwde kom geldt een maximale toegestane snelheid van 100 km/u, tenzij er sprake is van een autosnelweg. Ook geldt deze maximale toegestane snelheid van 100 km/u niet op een weg met ten minste 4 rijbanen (2 in elke richting) of een weg met ten minste twee rijstroken die door een middenberm of bouwwerk is gescheiden van de weg voor het verkeer in tegengestelde richting. In laatst genoemde gevallen geldt geen maximale toegestane snelheid, maar slechts een adviessnelheid van 130 km/u. De maximale toegestane snelheid is geregeld in paragraaf 3 van de StVo.

K-wegen
Kreisstrasse zijn lokale of bovenlokale wegen die onder de verantwoordelijkheid vallen van landkreis ofwel een district. Op deze wegen gelden de normale verkeersregels, zoals vastgesteld in de StVo. Het betreffende district kan de maximum toegestane snelheid wel beperken op Kreisstrasse, ten opzichte van de wettelijk toegestane maximumsnelheid.

Conclusie
De K28 voldoet niet aan de eisen die gesteld zijn aan de weginrichting voor toepassing van afwijkende regels. De maximum toegestane snelheid op deze weg is 100 km/u, tenzij een lagere toegestane maximum snelheid is aangeven door verkeersborden.

Voor meer informatie over de verkeersregels in Duitsland verwijs ik u graag naar onze website.

Als u letselschade heeft opgelopen bij dit ongeval, kan het raadzaam zijn om contact op te nemen met de ANWB Letselhulp.