Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

Recht op verlenging BOVAG garantie

Vraag gesteld door op 17 januari 2023

Wij hebben een inruilauto gekocht bij de Renault dealer met BOVAG garantie. Op 28 mei 2022 hebben we de koopovereenkomst getekend waarin een garantie termijn van 6 maanden werd vermeld. Op 4 juni hebben we de auto in ontvangst genomen, waarbij de verkoper aangaf dat we een jaar garantie hebben. Nu hebben we problemen met de auto en geeft de verkoper aan dat de garantie is verlopen. Ik realiseerde me achteraf dat de BOVAG garantieregeling per 1 juni 2022 is verlengd naar 12 maanden. Wij zitten precies op het randje. Waar hebben we nu recht op?

Antwoord van Chaim

Antwoord van Chaim

ANWB Expert

 

U heeft eind mei 2022 een occasion gekocht bij een bij BOVAG-aangesloten autobedrijf. Bij deze koop bent u  de ‘standaard’ BOVAG aankoopgarantie van 6 maanden overeengekomen. De auto is geleverd op 4 juni 2022. Per 1 juni 2022 is de ‘standaard’ BOVAG garantie verlengd van 6 naar 12 maanden. U wilt graag weten of u recht heeft op 12 maanden BOVAG garantie vanwege de verlenging van de garantietermijn door BOVAG.

Nee, u heeft geen recht op de BOVAG garantie van 12 maanden.

Overeenkomst

Een overeenkomst komt tot stand door een aanbod en aanvaarding daarvan. Het aanvaarden van een aanbod is in beginsel vormvrij en kan zodoende schriftelijk, langs elektronische weg, mondeling of door een bepaalde gedraging de aanbieder rechtsgeldig bereiken.

Pacta sunt servanda

Overeenkomsten moeten worden nagekomen. Als er sprake is van een koopovereenkomst dan kan de verkoper de koper aanspreken tot nakoming van de verbintenissen uit de overeenkomst en vice versa.

Bewijs

In Nederland geldt de hoofdregel dat wie stelt moet bewijzen. Als de koper in dit geval nakoming van de (verbintenissen uit) de garantieovereenkomst vordert, zal de koper moeten bewijzen dat er sprake is van een overeenkomst en dat bepaalde verbintenissen uit deze overeenkomst niet worden nagekomen door de verkoper.

Wijziging wettelijke regeling

Met ingang van 27 april 2022 is de wettelijke regeling rondom non-conformiteit op een aantal punten gewijzigd. Een van deze wijzigingen is dat de periode waarbinnen een omgekeerde bewijslast geldt ten aanzien van de aanwezigheid van het gebrek op het moment van aflevering, is verlengd naar 12 maanden. Voor overeenkomsten die zijn aangegaan vóór 27 april 2022 geldt de ‘oude’ wettelijke regeling, hierbij gold de omkering van de bewijslast voor 6 maanden.

BOVAG garantie

In navolging van de wijziging van de wettelijke regeling rondom non-conformiteit heeft BOVAG besloten de standaard garantietermijn (ook) te verlengen naar 12 maanden. De wijziging van de standaard BOVAG garantietermijn naar 12 maanden geldt met ingang van 1 juni 2022. Bij BOVAG aangesloten bedrijven zijn verplicht om per 1 juni 2022 de nieuwe algemene voorwaarden en de garantievoorwaarden te gebruiken. Voor overeenkomst tot 1 juni 2022 gelden de ‘oude’ algemene voorwaarden en garantievoorwaarden.

Conclusie

U heeft recht op nakoming van de overeengekomen BOVAG garantie. Op deze garantie kon zodoende tot 28 november 2022 een beroep worden gedaan. Naast de eventuele rechten uit een ‘commerciele’ garantie, heeft een consumentenkoper ook wettelijke rechten. Op grond van de wettelijke regeling rondom non-conformiteit geldt wel een omkering van de bewijslast ten aanzien van de aanwezigheid van he gebrek voor een periode van 12 maanden.

Meer weten?

Garantie | ANWB
Fabrieks- en BOVAG-garantie - ANWB
Klachten na aankoop - ANWB