Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

Incomplete meeruitrusting nieuwe Ford Puma ST-Line Vignale

Vraag gesteld door C. van Immerseel op 22 april 2023

Ik heb in 2022 een Ford Puma Vignale besteld adhv de geldige consumenten prijslijst.  Hierop stond o.a. een dubbele chromen uitlaat. Na +-acht maanden werd de Puma geleverd. Echter met een enkel pijpje als uitlaat.
Ik heb een klacht bij Ford nld neergelegd. Onder mom van de bestelde Vignale is geleverd en er is niet specifiek die uitlaat op het bestelformulier gezet, bieden we je toch een tegoedbon van 250 euro. Er wordt niet gerept over waar het fout gaat. Drukfout in de prijslijst, of montagefout in de fabriek. Ik wijs als reactie de tegoedbon af omdat ik ook niet alle andere items van de prijslijst moest vermelden op de bestelbon. Ik mag er van uitgaan dat de auto geleverd wordt zoals Ford hem specificeert. Om de klacht af te wikkelen vroeg ik als tegenbod Of alsnog de dubbele chromen uitlaat leveren Of dan maar die 250 euro cash op mijn rekening.  Ik wil geen tegoedbon alsof ik een shirtje in verkeerde maat heb besteld. Het leek mij alleszins een redelijk tegenbod. Na enige mailwisseling tussen mij en de klachten afdeling krijg ik de reactie dat ik maar niet meer moet reageren, want zij gaan niet reageren op mijn mails. Ik wordt dus monddood gemaakt.  
Kunnen jullie iets betekenen om dit geschil op te lossen?

Antwoord van Chaim

Antwoord van Chaim

ANWB Expert

U heeft een nieuwe auto besteld die blijkens de consumentenprijslijst (standaard) zou worden afgeleverd met een dubbele chromen uitlaat. Bij aflevering blijkt de auto echter voorzien van een enkele normale (verborgen) uitlaat. U heeft contact gehad met de importeur en die heeft u, na overleg met de dealer, laten weten dat de auto in overeenstemming met de gemaakte afspraken is afgeleverd. De importeur heeft u voorts een coulance aanbod gedaan in de vorm van een waardebon van € 250,- binnen 2 jaar te besteden bij een erkende merkdealer. U heeft dit aanbod afgeslagen en gevraagd de uitlaat alsnog te vervangen of om een geldsom op uw rekening te storten. De importeur heeft aangegeven geen ander aanbod dan de waardebon te kunnen doen. U wilt graag weten wat uw rechtspositie is.

Conformiteit

Een product moet bij aflevering voldoen aan de vereenkomst. Een product voldoet o.a. ingeval van een consumenten koop niet aan de overeenkomst als het wat betreft de beschrijving afwijkt van hetgeen is overeengekomen. Voorts moet het afgeleverde product de kenmerken bezitten die de koper redelijkerwijs mag verwachten rekening houdend met publieke mededelingen die zijn gedaan door of namens de verkoper of andere personen in eerdere schakels van de transactieketen, waaronder de producent. Op grond van de consumentenprijslijst/brochure mocht u in redelijkheid verwachten dat de bestelde auto (een Ford Puma ST-Line Vignale) zou worden afgeleverd met een dubbele chromen uitlaat. Uit de beschikbare informatie kan niet anders dan worden begrepen dat de gekozen uitvoering een meeruitrusting heeft t.o.v. de uitvoering ST-Line X waaronder expliciet de dubbele chromen uitlaat wordt genoemd.  

Aflevering van het ontbrekende, herstel of vervanging

Als vaststaat dat een op grond van een consumentenkoop afgeleverd product niet voldoet aan de overeenkomst, dan kan de koper aflevering van het ontbrekende, herstel of vervanging van het product vorderen van de verkoper. Nu er geen sprake is van een incomplete aflevering kan ook geen aflevering van het ontbrekende worden gevorderd. Voorwaarden voor de uitoefening van het recht of herstel of vervanging is bij een consumentenkoop o.a. dat de kosten hiervan in verhouding moeten staan tot de kosten van de uitoefening van enig ander recht.

Ontbinding of prijsvermindering

Als vervanging of herstel niet mogelijk is, niet van de verkoper gevergd kan worden of niet binnen een redelijke termijn en zonder ernstige overlast voor de koper wordt uitgevoerd, kan de consumenten koper de overeenkomst ontbinden. De koper krijgt dan het aankoopbedrag terug en moet de afgeleverde auto teruggeven aan de verkoper. Ontbinding van de overeenkomst is alleen mogelijk als de mate van afwijking van het overeengekomene ontbinding rechtvaardigt. Als alternatief voor ontbinding of als ontbinding niet mogelijk is omdat de mate van afwijking dat niet rechtvaardigt, kan de koper prijsvermindering vorderen. De consumentenkoper heeft dan ten minste recht op een bedrag gelijk aan het verschil tussen de prijs van de auto met en zonder de dubbele chromen uitlaat. 

Verkoper

De importeur/fabrikant kan slechts direct door de koper worden aangesproken voor zover het verplichtingen betreft die voortkomen uit de fabrieksgarantie en/of een terugroepactie. De (consumenten)koper kan zijn rechten bij non-conformiteit alleen inroepen tegenover de verkoper van het product.

Conclusie

Ik raad u aan om de verkoper (van Mossel Terneuzen) aan te spreken tot kosteloos herstel van het gebrek. Indien de verkoper zich verweerd met het argument dat de kosten voor herstel niet in verhouding staan tot de kosten bij de uitoefening van bijvoorbeeld het recht op prijsvermindering, dan raad ik u aan om prijsvermindering te vorderen. Naar mening van onze autowaarde expert kan de prijsvermindering worden begroot op € 1.500 tot € 2.000,- d.w.z. het verschil in autowaarde bij inruil over enkele jaren kan vermoedelijk op dat bedrag worden begroot.  
Ingeval u er onderling niet uitkomt en de verkoper is aangesloten bij de BOVAG kunt u het geschil voorleggen aan de Geschillencommissie Voertuigen. Als u over een rechtsbijstandsverzekering beschikt, kunt u deze vragen of zij u bijstaan.

Meer weten?
Klachten na aankoop - ANWB