Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

Lak e-bike laat los

Vraag gesteld door D. Wolters op 13 oktober 2022

In april 2022 hebben we bij Amslod een fiets gekocht. Alles tot tevredenheid.
Sinds een paar maanden laat op diverse plekken de lak los. Hierover contact met Amslod gezocht.
Zij willen hiervoor geen verantwoordelijkheid nemen en laat dus niets van zich horen. Ze willen wel een flacon met verf opsturen of het door een monteur opnieuw laten lakken. Mijn vrouw heeft dezelfde fiets gezien waar op veel meer plaatsen de lak was verdwenen. Deze fiets was ook in april gekocht.  De onderlak houdt de verf nu al niet. Dus dit lijkt ons geen oplossing.
Hoe krijg ik binnen de garantie Amslod zover dat dit dat tevredenheid wordt opgelost?
 

Antwoord van Chaim

Antwoord van Chaim

ANWB Expert

 

U heeft in april 2022 nieuwe e-bike(s) gekocht bij Amslod. Sinds enige tijd laat de lak van deze e-bike(s) los. U heeft de verkoper gevraagd om een oplossing.  De verkoper is slechts bereid tot het opsturen van een flacon lak of het door een monteur laten lakken van de beschadigde delen. U heeft ernstige twijfels aan de door Amslod geboden oplossing en wilt graag weten wat uw rechtspositie is.

Garantie

Garantie is een toezegging van de garantiegever dat het product bepaalde eigenschappen heeft en dat u gedurende de overeengekomen periode recht heeft op kosteloos herstel van gebreken. Tijdens de garantieperiode hoeft alleen aangetoond te worden dat er sprake is van een gebrek. Alleen als de verkoper kan bewijzen dat (de oorzaak van) het gebrek niet voor zijn risico behoort te komen, valt de dan noodzakelijke reparatie of vervanging niet onder de garantie.
Partijen zijn vrij om de inhoud, omvang en voorwaarden van een commerciële garantie te bepalen. Na verval van de garantieperiode heeft u geen rechten meer uit hoofde van de garantieovereenkomst.

Conformiteit

Naast een eventuele garantie heeft u op grond van de wet recht op een product dat voldoet aan de redelijke verwachtingen die u daarvan mag hebben. Welke redelijke verwachtingen u mag hebben van de lak op het frame is o.a. afhankelijk van de aard van het gebrek, de leeftijd en het gebruik. Als u kunt bewijzen dat er sprake is van een gebrek dat u niet hoefde te verwachten en dat dit gebrek, althans de oorzaak daarvan al (latent) aanwezig was op het moment dat de elektrische fiets werd afgeleverd, dan heeft u recht op kosteloos herstel.

Omkering bewijslast

De koper moet in beginsel bewijzen dat het gebrek (latent) aanwezig was op het moment van aflevering. De eerste periode na aflevering geldt echter een omkering van de bewijslast ten aanzien van de aanwezigheid van het gebrek bij aflevering. De verkoper moet gedurende de eerste periode bewijzen dat het gebrek niet reeds aanwezig was op het moment van aflevering. De verkoper kan niet volstaan met het ontkrachten van de stelling van de koper, maar moet bewijs leveren dat het gebrek nog niet aanwezig was bij aflevering (ECLI:HR2021:1666).

Gebrek

Volgens onze fietsexperts is er sprake van ongeschikte of verkeerd aangebrachte lak op uw e bike. De lak staat onder spanning, is te hard en springt van het staal (of de onderlak) af door beweging en het torderen van het fietsframe. In redelijkheid mag van de laklaag op een e-bike worden verwacht dat deze, behoudens schade incidenten, gedurende ten minste 7 jaar goed blijft. De lak behoort niet te verkleuren, maar zeker ook niet los te laten. De lak heeft een belangrijke beschermende functie voor het behoud van het frame en dient bestand te zijn tegen weersinvloeden.

Conclusie

Op grond van de garantie zou men verwachten dat Amslod met een duurzame oplossing komt voor dit lakprobleem. Bijvoorbeeld het zandstralen en opnieuw behandelen van het frame. Gelet op de aard van het gebrek lijkt de thans geboden oplossing onvoldoende. Vanuit juridisch perspectief kunt u mijns inziens nakoming van de garantievoorwaarden vorderen.
U kunt alternatief kosteloos herstel vorderen op grond van uw rechten bij non-conformiteit. Het uitgangspunt hierbij is dat u na het uitgevoerde herstel beschikt over e-bike’s die voldoen aan de redelijke verwachtingen die u daarvan op grond van de overeenkomst mag hebben.
Ik raad u aan om de verkoper met het voorgaande te confronteren en nogmaals om duurzaam kosteloos herstel te vragen. U kunt daarvoor onze modelbrief op de website gebruiken.
Meer weten?
Klachten na aankoop - ANWB
Garantie - ANWB