Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

Recht op hogere inruilprijs

Vraag gesteld door op 20 augustus 2022

Ik heb enkele vragen die betrekking hebben op prijsverhoging aangekochte nieuwe auto:

In oktober 2021 heb ik een nieuwe Opel Astra Hybrid gekocht onder de algemene voorwaarden Bovag waardoor artikel 4.2 van deze voorwaarden van toepassing is. Prijsverhogingen zijn dus voor mijn rekening. Er zijn ondertussen al verschillende prijsverhogingen geweest. Bij de aankoop werd gedacht dat de levering van de auto ergens in maart 2022 zou plaatsvinden.

In artikel 4.2 staat aangegeven dat de verkoper de koper zo snel mogelijk van een prijswijziging op de hoogte moet stellen. Tot nu toe heb ik daarover niets van de verkoper vernomen. Als mijn nieuwe auto geleverd gaat worden en de verkoper dan pas komt met de prijsverhoging kan ik mij dan beroepen op artikel 4.5? (verzuim verkoper).

Bij de koop heb ik ook mijn huidige auto ingeruild voor € 11.000,-. Nooit gedacht, maar ondertussen is de actuele inruilwaarde zeker € 1.500,- hoger. Kan ik daar op basis artikel 4.3 nu ook de onderhandeling hierover herstarten?

In hoeverre kan ik (als we het over de inruilprijs niet eens worden) de inruil ongedaan maken en zelf de auto via bijvoorbeeld ANWB inruil service verkopen. Of ben ik verplicht tot inruil? Als mijn auto gestolen zou zijn of Total loss dan zou ik deze ook niet meer kunnen inruilen.

Antwoord van Chaim

Antwoord van Chaim

ANWB Expert


U heeft in oktober 2021 een nieuwe auto gekocht en bent daarbij de inruil van uw huidige auto overeengekomen. Voor uw nieuwe auto is een niet-vaste prijsafspraak gemaakt. Ook is er geen vaste termijn voor levering van de nieuwe auto overeengekomen. Bij het sluiten van de overeenkomst is de verwachting uitgesproken dat de auto in maart 2022 geleverd zou worden. U heeft gezien dat de fabrieksprijzen inmiddels een aantal keren zijn verhoogd, maar heeft hieromtrent nog niets gehoord van de verkoper. De in te ruilen auto is inmiddels (fors) in waarde gestegen. U wilt graag weten of de verkoper in verzuim is geraakt door het (nog) niet vermelden van de hogere prijs van uw nieuwe auto. Ook wilt u graag weten of u de verkoper kunt dwingen een hogere inruilprijs voor uw oude auto te betalen.

Pacta sunt servanda

Overeenkomsten moeten worden nagekomen. U bent met de verkoper overeengekomen dat de verkoper u een bepaalde nieuwe auto zal leveren tegen betaling van een prijs in geld én inruil van uw huidige auto tegen een vastgestelde waarde.

Niet-vaste prijsafspraak

Bij een niet-vaste prijsafspraak kan de verkoper hogere fabrieksprijzen, importprijzen of valutakoersen doorbereken aan de koper. De verkoper heeft de plicht om een prijsstijging, die hij wenst door te berekenen, zo snel mogelijk aan de consument kenbaar te maken onder vermelding van de reden voor de hogere prijs. De consument kan vervolgens binnen de hierop volgende 10 dagen de overeenkomst kosteloos ontbinden, tenzij de prijsstijging het gevolg is van een wijziging in de heffing van de overheid.

Verzuim van de verkoper

Verzuim van de verkoper treedt in op de dag na het verstrijken van een vaste leveringsdatum. Als er geen vaste levertermijn is overeengekomen treedt verzuim van de verkoper in na het verstrijken van 3 weken na ingebrekestelling door de koper. De koper kan de verkoper in gebreke stellen vanaf het moment dat de vermoedelijke leveringstermijn is verstreken zonder aflevering van de auto.

Annuleren

Tot het moment van aflevering kan de consument de overeenkomst annuleren. Het annuleren moet schriftelijk gebeuren en de consument raakt in dat geval annuleringskosten verschuldigd van 15% van de totale koopprijs van de auto, welk bedrag binnen 10 dagen aan de verkoper moet worden betaald.

Conclusie

U kunt geen hogere inruilprijs afdwingen. Artikel 4.3 BOVAG voorwaarden heeft enkel betrekking op de niet-vaste koopprijs van de nieuwe auto. Wat de inruil betreft is immers wel een vaste prijs overeengekomen. U kunt uiteraard wel in overleg met de verkoper bespreken wat de mogelijkheden zijn. Mogelijk gaat de verkoper akkoord met gedeeltelijke ontbinding van de overeenkomst, zodat u niet langer gebonden bent om de inruil auto t.z.t. te leveren.

De thans bij u bekende prijsstijgingen mogen, behoudens heffingen van de overheid, niet aan u worden doorberekend. Een eventuele toekomstige prijsstijging kan wel aan u worden doorberekend, mits de verkoper t.z.t. de prijsverhoging en de reden hiervoor aan u mededeelt. Alleen als de verkoper in verzuim is met betrekking tot de (tijdige) levering van uw nieuwe auto en u in plaats van ontbinding, nakoming vordert, kan hij geen enkele prijsstijging (ook niet van overheidswegen) doorberekenen.

Meer informatie kunt u vinden op onze pagina's Leveringstermijn en Inruilen.