Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

Motor onherstelbaar defect na 6 jaar en 80.000 km

Vraag gesteld door J. Pingen op 1 september 2022

In november 2018 heb ik bovengenoemde auto met toen een kilometerstand van 50.536 gekocht bij de officiële Opel dealer. Afgelopen juni tijdens een vakantie in Sardinië viel de motor uit en kon deze niet meer gestart worden. De km stand was toen en is nu 78.299. De auto is door de ANWB teruggebracht en de conclusie is dat de motor vervangen moet worden. Dit is toch niet normaal voor een auto van 6 jaar oud met minder dan 80.000 km op de teller. De auto heeft sinds mijn aankoop alle onderhoudsbeurten bij de zelfde Opel dealer gehad. Wat vindt u er van en kan ik de Opel dealer aanspreken op de reparatiekosten?

Merk: Opel
Type: Meriva
Bouwjaar: 2016
Brandstof: Benzine
Motorvermogen: 88 kW
 

Antwoord van Chaim

Antwoord van Chaim

ANWB Expert

 

U heeft in 2018 een toen 2 jaar oude occasion met ongeveer 50.000 km op de teller gekocht bij een Opel dealerbedrijf. De auto is sindsdien altijd bij deze dealer in onderhoud geweest. In juni dit jaar is de motor zonder duidelijke oorzaak uitgevallen met ongeveer 80.000 km op de teller in het buitenland. De auto is vervolgens gerepatrieerd. Het dealerbedrijf heeft geconstateerd dat de motor moet worden vervangen. Gelet op de leeftijd en het geringe aantal kilometers op de teller bent u van mening dat de kosten voor reparatie/vervanging niet (volledig) voor uw risico behoort te komen. U wilt graag weten wat uw rechtspositie is.

Risico voor schade aan eigendommen

In beginsel draagt de eigenaar van een zaak het risico op schade of het tenietgaan van die zaak. De kosten voor herstel komen alleen voor rekening van een ander als deze ander rechtens aansprakelijk is voor de schade.

Gebrek (nog) onbekend

Dat de motor nu vervangen moet worden kan meerdere oorzaken hebben. Eerst zal nu onderzocht moeten worden wat de oorzaak is van het onherstelbaar defect raken van de motor. Nadat duidelijk is wat de oorzaak is van het euvel kan uw rechtspositie worden bepaald.

Conformiteit

Hoewel u geen aanspraak (meer) kunt maken op garantie, heeft u op grond van de wet als consumentenkoper bepaalde rechten. Zo heeft u recht op een product dat voldoet aan de redelijke verwachtingen die u van dat product op grond van de overeenkomst mag hebben. Welke redelijke verwachtingen u van deze occasion mocht hebben is o.a. afhankelijk van de aard van het gebrek, de betaalde prijs, leeftijd en kilometrage. Als een product niet voldoet aan de overeenkomst, of aan de redelijke verwachtingen die u van het product op grond van de overeenkomst mag hebben, heeft u in beginsel recht op kosteloos herstel door de verkoper.

Bewijs

U zult als koper moeten bewijzen dat er sprake is van een gebrek wat u in redelijkheid niet hoefde te verwachten én dat het gebrek reeds (latent) aanwezig was bij aflevering van de auto. Als de oorzaak van de motorschade niet reeds aanwezig was bij aflevering van de auto kunt u geen kosteloos herstel eisen van de verkoper.

Conclusie
Ik raad u aan om de verkoper de opdracht te geven tot onderzoek naar de oorzaak van het defect. Als de verkoper hier niet aan wenst mee te werken, raad ik u aan om dit onderzoek door een onafhankelijk partij zoals bijvoorbeeld DEKRA te laten uitvoeren.  Afhankelijk van de uitkomst van dit onderzoek kunt u bepalen of een vordering tot kosteloos herstel zinvol is of dat u beter kunt aansturen op een coulance-regeling. Ik deel u mening dat u bij normaal gebruik en onderhoud niet hoeft te verwachten dat een motor na 6 jaar onherstelbaar defect raakt. U draagt echter de bewijslast en daarmee het bewijsrisico. Als u niet kunt bewijzen dat de auto bij aflevering non-conform was, is de verkoper niet aan te spreken tot kosteloos herstel. De eigenaar draagt dan het risico voor schade en het tenietgaan van zijn eigendommen.

Meer weten?
Klachten na aankoop - ANWB