Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

File in een smalle straat met fietsstroken

Vraag gesteld door op 8 september 2022

Op de Bierkade in Alkmaar is aan beide zijden van de (smalle) weg een fietsstrook met onderbroken lijn en fiets afbeeldingen. Op de Bierkade is autoverkeer in beide richtingen mogelijk. Ben je verplicht bij file midden op de weg stil te staan zodat fietsers rechts kunnen passeren maar tegemoetkomend verkeer er niet langs kan of moet je gewoon rechts op de fietsstrook stoppen?

Antwoord van Chaim

Antwoord van Chaim

ANWB Expert

 

U heeft een vraag over een verkeerssituatie. Op de bierkade in Alkmaar is gekozen voor een smalle rijbaan voor het verkeer in beide richtingen met aan weerszijde een fietsstrook, die van de rijbaan is gescheiden door markering met onderbroken strepen. U wilt graag weten hoe u zich als automobilist dient te gedragen bij filevorming. U wilt graag weten of u het tegemoetkomende verkeer op de rijbaan ruimte moet laten door met uw auto deels gebruik te maken van de fietsstrook of dat u de fietsstrook vrij moet laten, maar daarmee het tegemoetkomende verkeer op de rijbaan moet hinderen.

Fietsstrook

Een fietsstrook, een door een doorgetrokken of onderbroken strepen gemarkeerd gedeelte van de rijbaan waarop het fietssymbool is aangebracht, is bestemd voor fietsers. Fietsers moeten gebruik maken van de fietsstrook op grond van de algemene regel dat zij zo veel mogelijk rechts moeten aanhouden. Bestuurders mogen het voertuig niet stoppen of parkeren op de fietsstrook of op de rijbaan langs de fietsstrook. Fietsers op de fietsstrook mogen de strepen overschrijden om naast elkaar te fietsen of andere fietsers in te halen. Ook bij doorgetrokken strepen mogen fietsers (met twee) naast elkaar fietsen. De meest linker fietser mag dan gebruik maken van de rijbaan.

Onderbroken strepen

Bij een onderbroken streep mag het overige verkeer de fietsstrook gebruiken om naar een naastgelegen parkeergelegenheid te rijden of om bij het passeren van overig verkeer uit te wijken.

Parkeren, stilstaan en stoppen

Parkeren is blijkens het RVV1990, het laten stilstaan van een voertuig anders dan gedurende de tijd die nodig is voor en gebruikt wordt voor het onmiddellijk in- of uitstappen van passagiers of voor het onmiddellijk laden en lossen van goederen. Als het voertuig stil staat voor het onmiddellijk laden en lossen van goederen of voor het onmiddellijk in- of uitstappen van passagiers is er zodoende sprake van stilstaan. Als men moet stoppen uit een verkeersnoodzaak, dan kwalificeert dat niet als stilstaan of parkeren. Stoppen is, mits er daartoe een verkeersnoodzaak bestaat altijd toegestaan.

Hinder

Op grond van de wet is het verboden voor verkeersdeelnemers om zich zodanig te gedragen dat een gevaar op de weg veroorzaakt wordt, veroorzaakt kan worden of het overig verkeer wordt gehinderd of kan worden gehinderd.

Conclusie

Er geldt geen verbod om te stoppen op de fietsstrook, slechts parkeren en stilstaan zijn niet toegestaan. Bij filevorming bestaat er een verkeersnoodzaak om te stoppen. In de genoemde verkeerssituatie mag een automobilist bovendien gebruik maken van de fietsstrook om uit te wijken voor het overige verkeer. Het is verkeersdeelnemers verboden om het overige verkeer te hinderen. Bij tegemoetkomend verkeer mag u dus uitwijken naar de fietsstrook en als daartoe een verkeersnoodzaak bestaat mag u ook op de fietsstrook stoppen. Wel is het van belang om het gebruik van de fietsstrook zoveel mogelijk te beperken zowel qua duur als qua frequentie.

Meer weten?
Verkeersregels in Nederland | ANWB