Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

Dure reparatie van jonge occasion in Kroatië

Vraag gesteld door op 18 augustus 2022

Wij zijn op 31 juli 2022 met pech komen te staan in Kroatië hierdoor zijn we afgesleept. Op 1 augustus 2022 werden we gebeld dat er 3 koppelingsplaten, versnellingsbak en alle olie vervangen moest worden. De kosten waren 2040 euro. Dit is kortgesloten met de anwb dat dit gemaakt kon worden. Nu is onze vraag hoe het zit met de garantie van deze reparatie? Een andere vraag is nog. De auto is 5 jaar oud en 1 jaar in ons bezit, wij vinden eigenlijk dat dit erg snel is, omdat de auto hiervoor ook geen trekhaak had. Kunnen wij hier nog wat mee doen? Wij hadden 3 maanden garantie.

Merk: ford
Type: Kuga
Bouwjaar: 2017
Brandstof: benzine
Motorvermogen: 150
 

Antwoord van Chaim

Antwoord van Chaim

ANWB Expert


Op vakantie in Kroatië heeft u uw auto moeten laten afslepen naar een plaatselijk garagebedrijf. De koppelingsplaten, versnellingsbak en olie moesten worden vervangen. U wilt graag weten of u garantie heeft op de in het buitenland uitgevoerde reparatie. Ook wilt u graag weten of u nog aanspraak kunt maken op een vergoeding van de gemaakte kosten. De auto is pas 5 jaar oud en u heeft de auto pas één jaar in gebruik.

Garantie buitenland

Garantie op een reparatie is de toezegging van de reparateur dat de reparatie goed is uitgevoerd. Als binnen de garantieperiode zou blijken dat de reparatie niet goed zou zijn uitgevoerd dan heeft recht op kosteloos herstel. Partijen zijn vrij om de inhoud, omvang en voorwaarden van een commerciële garantie te bepalen. Na verval van de garantieperiode heeft u geen rechten meer uit hoofde van de eventuele garantieovereenkomst. In beginsel kan de eventuele garantie alleen worden ingeroepen tegenover de garantiegever.

Als er nieuwe (originele) onderdelen zijn gebruikt bij de reparatie dan geldt er voor deze onderdelen vaak een fabrieksgarantie. Als de onderdelen gebrekkig blijken te zijn dan kunt u kosteloos herstel vorderen. Bij een fabrieksgarantie kan vaak binnen het dealernetwerk van de fabrikant het herstel worden uitgevoerd.

Aankoopgarantie

Met de verkoper van de auto bent u een aankoopgarantie overeengekomen. Gebreken die ontstaan buiten de garantietermijn, komen niet voor kosteloos herstel binnen de garantie in aanmerking.

Conformiteit

Naast een eventuele commerciële aankoopgarantie heeft een consumentenkoper ook wettelijke rechten. Een product moet bij aflevering voldoen aan de redelijke verwachtingen die de koper daarvan op grond van de overeenkomst mocht hebben. Als de koper kan bewijzen dat er sprake is van een gebrek wat hij in redelijkheid niet hoefde te verwachten op grond van de overeenkomst en dat dit gebrek, althans de oorzaak daarvan al bij aflevering bestond, dan heeft de koper recht op kosteloos herstel door de verkoper.

Aard van het gebrek

De betreffende auto is voorzien van een handgeschakelde versnellingsbak. Door het onjuist bedienen van de koppeling kan een koppelingsplaat snel defect raken, zeker als de auto een (zware) lading trekt. Door het voorzichtig op laten komen van de koppeling kunnen de koppelingsplaten snel verbranden. Onderzoek aan de oude koppelingsplaten is noodzakelijk om vast te kunnen stellen of de koppelingsplaten gebrekkig waren of dat deze verbrand zijn door ‘onjuiste’ bediening. In het laatste geval bestaat er geen recht op kosteloos herstel door de verkoper.

Herstel door derde

Als er sprake is van non-conformiteit dan moet de verkoper in de gelegenheid worden gesteld het gebrek te verhelpen. Als de koper zonder toestemming van de verkoper het herstel door een derde laat uitvoeren, verspeelt hij daarmee in beginsel zijn rechten.

Conclusie

De bewijslast en daarmee het bewijsrisico ligt bij een beroep op non-conformiteit bij de koper. Als u niet (meer) kunt aantonen dat er sprake was van een gebrek wat u in redelijkheid niet hoefde te verwachten én dat dit gebrek reeds bij aflevering aanwezig was, kunt u geen kosteloos herstel vorderen van de verkoper. Ook heeft u door zonder overleg met de verkoper het gebrek te laten herstellen door een derde uw rechten bij non-conformiteit verspeelt.

Als u nog de beschikking heeft over de in het buitenland vervangen onderdelen, kunt u de verkoper hiermee te confronteren. Mogelijk is de verkoper dan bereid tot een coulance regeling.

Meer informatie kunt u vinden op onze pagina's Klachten na aankoop en Garantie.