Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

Boete tolvignet Oostenrijk

Vraag gesteld door M. Bakker-de Wolf op 29 september 2022

Ik heb 2 vignetten gekocht voor de heen en terug reis. Nu hebben wij een boete  gekregen. Ik wil bezwaar maken maar heb bewijs nodig. We zijn alleen op de snelweg geweest en zijn nergens gestopt. Hoe kom ik aan bewijs? Ik heb alleen een betaling bewijs maar die bevat te weinig gegevens.

Antwoord van Lisette

Antwoord van Lisette

ANWB Expert

 

Ondanks dat u voor de heen- en terugreis een tolvignet heeft aangeschaft, heeft u toch een boete gekregen. Hiertegen wilt u bezwaar maken. U vraagt hoe u kunt bewijzen dat u een tolvignet had.

Eisen tolvignet

Het is mogelijk dat u de boete hebt gekregen, omdat u het tolvignet niet op de juiste wijze op de voorruit hebt aangebracht. Het vignet moet goed zichtbaar zijn en linksboven op de voorruit of onder de achteruitkijkspiegel zijn aangebracht. Met plakband bevestigen is bijvoorbeeld niet toegestaan. Bovendien mogen maximaal twee vignetten worden bevestigd. Of het vignet correct is aangebracht, wordt gecontroleerd met camera’s.

Bezwaar

Het heeft alleen zin om bezwaar te maken, als u de vignetten op de juiste wijze hebt aangebracht. Stuur een scan van het betaalbewijs en een foto van de voorruit mee in de mail naar info@asfinag.at. U kunt uw bezwaar indienen in de Duitse of Engelse taal en vergeet niet het factuurnummer en het kenteken van uw auto te vermelden.

Sondermautstrecken

Een andere reden waarom u een boete hebt gekregen, kan zijn dat u ook op zg. ‘Sondermautstrecken’ hebt gereden. Sondermautstrecken zijn delen van het Oostenrijkse hoofdwegennet waarvoor apart (extra) tol moet worden betaald. De trajecten bevinden zich op de A9, A10, A11, A13 en S16. Als u op deze wegen hebt gereden, is bezwaar maken naar mijn mening niet zinvol.  

Termijn

Let u op de betalingstermijn. Het verschuldigde bedrag moet binnen 4 weken ontvangen zijn. Dit in verband met de verwerkingsduur van enkele dagen.
Bij niet betaling kunnen de kosten fors hoger zijn dan het nu gevorderde bedrag.

Op onze website vindt u meer informatie over tol in Oostenrijk.