Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

Bijzondere voorwaarden bij verkoop met behoud van staplaats

Vraag gesteld door A. de Vries op 10 juli 2022

Het volgende dat zich voor:
Wij staan al bijna 25 jaar op camping Park het groene eiland met onze stacaravan nu doet de mogelijkheid zich voor dat de caravan naast ons te koop komt en mijn kleindochter en haar vriend hebben daar interesse in. Na een gesprek met de huidige eigenaar komen wij tot een overeenkomst(€18000) mooi toch zou je denken maar hier begint het verhaal.
De huidige eigenaar meld aan de camping dat hij een koper voor zijn caravan heeft de camping reageert daar op dat het niet op deze manier kan en de caravan eerst via hun site te koop aangeboden dient te worden. Na een gesprek tussen deze 2 partijen worden er 2 belangrijke afspraken gemaakt

A: De gevraagde prijs vind camping eigenaar te laag dat zou een bepaald soort volk aantrekken wat hij liever niet wil op zijn camping wilt hebben en stelt voor aan de verkoper om een vraagprijs van ruim €34000,- te hanteren.

B:  De aspirant kopers zijn van familieleden van naast gelegen caravan en komen al 24 jaar op de camping dat wil hij niet geen families naast elkaar.

Wij zij verbijsterd hoever rijkt de macht van een camping eigenaar.

Antwoord van Chaim

Antwoord van Chaim

ANWB Expert


Uw kleindochter is op zoek naar een stacaravan met een vaste staplaats. Uw buurman op de camping is bereid zijn kampeermiddel met behoud van staplaats door te verkopen aan uw kleindochter. De campingondernemer is het niet eens met deze ‘onderhandse verkoop’. De campingondernemer stelt dat het kampeermiddel van uw buurman eerst via de campingsite te koop moet worden aangeboden, dat de vraagprijs (veel) te laag is én dat hij niet wil dat familieleden op naast elkaar gelegen kampeerplaatsen recreëren. U wilt graag weten of de campingeigenaar deze voorwaarden mag stellen aan de verkoop van een kampeermiddel met behoud van staplaats.

Verkoop met behoud van staplaats

Het uitgangspunt bij de verkoop van een kampeermiddel met behoud van (een gehuurde) staplaats is dat alleen het kampeermiddel wordt verkocht. De staplaats werd gehuurd door de huidige eigenaar van het kampeermiddel en de nieuwe eigenaar sluit een nieuwe huurovereenkomst met de campingeigenaar ten behoeve van het ter plaatse hebben van het kampeermiddel. De verkoopprijs dient gebaseerd te zijn op het merk en type van het kampeermiddel, de leeftijd en staat van onderhoud. De ligging en het uitzicht van de staplaats behoren niet te worden meegewogen in het bepalen van de verkoopprijs.

Toestemming campingeigenaar

Bij verkoop van een kampeermiddel met behoud van staplaats moet op grond van de Recron voorwaarden, schriftelijke toestemming van de campingondernemer zijn verkregen. De ondernemer kan verkoopvoorwaarden hanteren waaraan de recreant gehoor dient te geven.

Redelijke voorwaarden

De verkoopvoorwaarden van de campingondernemer moeten wel redelijk zijn. De ondernemer mag zijn medewerking aan verkoop met behoud van staplaats niet afhankelijk stellen van een financiële tegemoetkoming of van een opdracht tot bemiddeling bij verkoop. De ondernemer kan zijn medewerking aan verkoop met behoud van staplaats bijvoorbeeld wel afhankelijk stellen een taxatie van het kampeermiddel voorafgaande aan de verkoop. Ook kan de ondernemer bepalen dat verkoop met behoud van staplaats alleen wordt toegestaan als het kampeermiddel aan bepaalde eisen voldoet.

Geschillencommissie

Als huurder en verhuurder een geschil krijgen over de uitleg van de overeenkomst en de toepasselijke Recron-voorwaarden, dan kan dit geschil worden voorgelegd aan de Geschillencommissie Recreatie.

Conclusie

Verkoop van een kampeermiddel met behoud van staplaats is alleen toegestaan na schriftelijke toestemming van de ondernemer. De campingondernemer mag voorwaarden stellen aan zijn medewerking tot verkoop met behoud van staplaats. De ondernemer mag zijn medewerking niet afhankelijk stellen van een financiële tegemoetkoming of een bemiddelingsopdracht m.b.t. de verkoop van het kampeermiddel.

De voorwaarden dat het kampeermiddel eerst op de website van de camping moet worden geplaatst kwalificeert m.i. als het afhankelijk stellen van medewerking aan verkoop aan een bemiddelingsopdracht. De verkoopprijs behoort te worden bepaald door koper en verkoper, de ondernemer is daarbij in mijn optiek geen partij. Het niet toestaan dat familie twee naast elkaar gelegen percelen huurt is naar mijn mening eveneens een onredelijke verkoopvoorwaarde.
Ik raad uw buurman en uw kleindochter aan om de campingondernemer met het voorgaande te confronteren en zo nodig het geschil voor te leggen aan de Geschillencommissie Recreatie.

Meer informatie kunt u vinden op onze pagina Stacaravan kopen en verkopen