Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

Auto lenen en gebruiken in Portugal

Vraag gesteld door op 4 juli 2022

Mag ik als Nederlander een auto lenen van een vriend die daar woont tijdens mijn vakantie. Ik heb begrepen dat dat niet mag, maar dat is onduidelijk te vinden.

Antwoord van Chaim

Antwoord van Chaim

ANWB Expert


U wilt graag tijdens uw vakantie in Portugal gebruik maken van de Portugees-gekentekende auto van een kennis. U wilt graag weten of u als Nederlands ingezetene en houder van het Nederlandse rijbewijs in Portugal mag rijden in een Portugees geketende auto.

Rijden in Portugal

Er worden in Portugal eisen gesteld aan de bestuurder en aan het voertuig. Zolang de auto met het Portugese kenteken voldoet aan de eisen die hieraan in Portugal worden gesteld en de bestuurder beschikt over een geldig rijbewijs, is het toegestaan om in Portugal aan het verkeer deel te nemen. Het Nederlandse rijbewijs kwalificeert, net als alle rijbewijzen afgegeven in de EU, als een geldig rijbewijs in Portugal.

Verzekering

Hoewel er geen bezwaar bestaat tegen het gebruik van een Portugees-gekentekende auto door een Nederlands ingezetene met een Nederlands rijbewijs, heeft dit mogelijk wel gevolg voor de autoverzekering. Het is raadzaam dat uw Portugese kennis bij de verzekeraar navraagt wat de gevolgen zijn voor de dekking en/of u als mede-gebruiker laat bijschrijven op de polis.

Belastingen

Er lijkt geen grondslag te bestaan voor aanvullende belastingheffing in Portugal wanneer u de auto gaat gebruiken. De verschuldigde autobelastingen zijn immers door de Portugese eigenaar van de auto reeds voldaan. Let op, als u de Portugees- gekentekende in Nederland zou gebruiken als Nederlands ingezetene, raakt u wel Nederlandse auto belastingen verschuldigd. Zie o.a. Mag je in Nederland rijden in de Duitse auto van je zoon?.

Lenen van een auto

Het lenen van een auto brengt risico’s met zich mee. Het is daarom belangrijk om goede afspraken te maken met de eigenaar van de auto. Aangezien u de auto in Portugal leent zal in beginsel het Portugese recht van toepassing zijn om deze bruikleen-overeenkomst.

Conclusie

Zolang het voertuig en de bestuurder voldoen aan de eisen die daaraan worden gesteld kan gebruik worden gemaakt van het Portugees gekentekende voertuig door een Nederlands ingezetene met een Nederlands rijbewijs.

Meer informatie kunt u vinden op onze pagina's Auto uitlenen en Rijden met een geleende (buitenlandse) aanhanger of caravan