Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

Recht op compensatie bij vluchtvertraging internationale vlucht?

Vraag gesteld door op 31 maart 2022

In december 2021 is onze rechtstreekse vlucht Amsterdam - San Francisco door de luchtvaartmaatschappij omgeboekt naar een vlucht met overstap in de VS. Gevolg: vertraging van meer dan vijf uur. Ons recht op vlucht compensatie wordt per mail afgewezen omdat volgens de luchtvaartmaatschappij de rechtstreekse vlucht is geannuleerd ‘vanwege cockpit redenen’. Vervolgens staat in de mail in algemene termen uitgelegd dat de zelf-isolatie regels om verspreiding van het coronavirus te voorkomen, die wereldwijd zijn opgelegd door overheden, een enorme impact hebben op de beschikbaarheid van personeel, zeker in de luchtvaartindustrie. De compensatie aanvraag wordt afgewezen op grond van ‘vlucht vertraging als gevolg van COVID 19’. Met verwijzing naar een uitspraak van de Europese commissie dat COVID 19 gerelateerde vluchtvertraging onder de uitzondering valt van de verplichting tot het betalen van compensatie bij vluchtvertraging. Mijn vraag is: is de afwijzing van het verzoek om compensatie terecht afgewezen.

Antwoord van Cathy

Antwoord van Cathy

ANWB Expert


Door de coronamaatregelen is uw vlucht is omgeboekt naar een vlucht met overstap en kwam u meer dan 5 uur later op uw bestemming aan. 
De omboeking was vanwege cockpitredenen. Later uitgelegd als vertraging als gevolg van COVID 19. U vraag of het terecht is dat de luchtvaartmaatschappij zich nu beroept op overmacht.

Richtlijnen

Mijns inziens is het beroep op overmacht terecht. De Europese commissie heeft op 18 maart 2020 richtlijnen gepubliceerd om ervoor te zorgen dat Europese passagiersrechten in de gehele Europese Unie op consistente wijze worden toegepast en nagevolgd. In deze richtlijnen staat het volgende:

3.4 Recht op Compensatie
...De Commissie is van mening dat als overheden maatregelen nemen om de COVID-19-pandemie in te perken, die maatregelen naar hun aard en oorsprong niet inherent zijn aan de normale uitoefening van de activiteiten van luchtvaartmaatschappijen en dat de maatschappijen die maatregelen niet in de hand hebben. Volgens artikel 5, lid 3, wordt van het recht op compensatie afgezien op voorwaarde dat de desbetreffende annulering “het gevolg is” van buitengewone omstandigheden die ondanks het treffen van alle redelijke maatregelen niet voorkomen hadden kunnen worden. Er wordt geacht aan die voorwaarde te zijn voldaan als overheden bepaalde vluchten regelrecht verbieden of het verkeer van personen op zodanige wijze verbieden dat de desbetreffende vlucht niet kan worden uitgevoerd.
Aan die voorwaarde kan ook worden voldaan als de vlucht wordt geannuleerd onder omstandigheden waarin de overeenkomstige verplaatsing van personen niet volledig verboden is, maar beperkt is tot personen die een afwijking genieten (bijvoorbeeld onderdanen of ingezetenen van de desbetreffende staat). Als niemand van die personen een bepaalde vlucht zou nemen, zou die vlucht leeg blijven als hij niet zou worden geannuleerd. In dergelijke situaties kan het gerechtvaardigd zijn dat een luchtvaartmaatschappij de vlucht niet pas heel laat maar tijdig annuleert (zelfs zonder zeker te zijn van de rechten van de verschillende passagiers om te reizen), zodat er passende organisatorische maatregelen kunnen worden genomen, onder meer betreffende de door de luchtvaartmaatschappij verplichte verzorging van passagiers. In dergelijke gevallen en afhankelijk van de omstandigheden kan een annulering nog steeds worden beschouwd als “het gevolg” van de maatregel van de overheden. Afhankelijk van de omstandigheden kan dat ook het geval zijn voor vluchten in de omgekeerde richting van de vluchten die rechtstreeks onder het verbod op het verkeer van personen vallen. Als de luchtvaartmaatschappij besluit een vlucht te annuleren en aantoont dat dit besluit gerechtvaardigd is om de gezondheid van de bemanning te beschermen, moet die annulering ook als “het gevolg” van buitengewone omstandigheden worden beschouwd. Bovenstaande overwegingen zijn niet uitputtend en kunnen niet uitputtend zijn in die zin dat ook andere specifieke omstandigheden met betrekking tot COVID-19 onder de invloedssfeer van artikel 5, lid 3, kunnen vallen.

U kunt ze hier terug lezen.

Claim indienen

U zou uw claim nog kunnen indienen bij de rechter. Alleen een rechter kan hier een definitieve uitspraak over doen. U kunt dit zelf doen of via een rechtsbijstandsverzekering, maar er bestaan ook vele claimmaatschappijen die dit voor u kunnen doen. Indien u een claim indient via een claimorganisatie dan is dit meestal op basis van no cure, no pay. U moet dan een percentage van de compensatie betalen als zij succesvol uw claim verhalen bij de luchtvaartmaatschappij.