Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

Met beginnersrijbewijs naar Barcelona

Vraag gesteld door op 13 maart 2022

Mijn zoon heeft net zijn rijbewijs gehaald, we willen samen naar Barcelona rijden, zijn er aanvullende verkeersregels/bepalingen/eisen waar we rekening mee dienen te houden in Belgie, Frankrijk of Spanje (voor Nederlanders die net hun Nederlandse rijbewijs gehaald hebben).

Antwoord van Chaim

Antwoord van Chaim

ANWB Expert


Uw zoon heeft onlangs zijn rijbewijs gehaald en u bent van plan om samen met uw zoon naar Barcelona te rijden. U wilt graag weten of er bijzondere regels gelden voor uw zoon in België, Frankrijk en Spanje als beginnend bestuurder.

Puntenrijbewijs

In Nederland geldt voor alle bestuurders het zogenoemde puntenrijbewijs. Als er twee keer in 5 jaar geconstateerd wordt dat de bestuurder onder invloed van alcohol rijdt, krijgt de bestuurder afhankelijk van het promillage bij de tweede veroordeling, een strafpunt of raakt hij zijn rijbewijs kwijt.

Beginnersrijbewijs

In de eerste periode (7 of 5 jaar) nadat het rijbewijs voor het eerst is afgegeven, is de houder van het rijbewijs (in Nederland) een beginnend bestuurder. Aan beginnend bestuurders kunnen ook strafpunten worden opgelegd bij staande houding voor bepaalde verkeersovertredingen. Krijg je een tweede strafpunt als beginnend bestuurder dan volgt een onderzoek naar de rijvaardigheid door het CBR en kunt u het rijbewijs kwijtraken.

Beperkingen rijbewijs

Aan de houder van een rijbewijs kunnen aanvullende voorwaarden worden gesteld. Het rijbewijs is alleen geldig als wordt voldaan aan deze voorwaarden. Voor beginnend bestuurders < 18 jaar geldt dat zij alleen onder begeleiding in Nederland mogen rijden onder begeleiding van een coach die in het bezit is van een begeleiderspas.

Buitenland

In het buitenland kunnen afwijkende (verkeers)regels gelden. De verkeersregels gelden voor alle verkeersdeelnemers, dus ook voor bezoekers. In België geldt alleen een regeling voor beginnend bestuurders met een Belgisch rijbewijs. In Frankrijk is daarentegen iedereen die minder dan 3 jaar het rijbewijs heeft een beginnend bestuurder. In Frankrijk geldt voor beginnend bestuurders een lagere maximum snelheid buiten de bebouwde kom en een lager toegestane alcohol limiet. U hoeft geen A-sticker op de auto aan te brengen. In Spanje gelden geen beperkingen voor beginnende bestuurders.

Conclusie

Als beginnend bestuurder kan uw zoon in Nederland en in het buiteland forser worden gestraft voor bepaalde overtredingen. In Frankrijk geldt voor uw zoon een lagere maximum snelheid en geldt een strenger beleid ten aanzien van alcohol.

Meer landeninformatie en praktische informatie voor op vakantie kunt u vinden op onze pagina.