Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

Verkeersovertreding Frankrijk met huurauto

Vraag gesteld door R. Koenen op 13 september 2021

Ik heb een bekeuring gehad uit Frankrijk voor te hard rijden met een huurauto.
De bekeuring is gestuurd naar het autoverhuurbedrijf, deze melde mij dat ik de bekeuring (waarvan ze een kopie hadden gestuurd) niet moest betalen maar dat ik moet wachten op een beschikking van de CJIB maar volgens hun schrijven kan dit wel tot 16 weken duren voordat ik die krijg.
Mijn vraag is dus als ik deze zo laat ontvang is de termijn van de verlaagde boete al overschreden en ik in de verhoogde boetetermijn val klopt dit ?

 

Antwoord van Chaim

Antwoord van Chaim

ANWB Expert

U heeft in Frankrijk een snelheidsovertreding begaan met een gehuurde auto. De verhuurder heeft u een kopie van de op naam van het verhuurbedrijf gestelde kennisgeving van de overtreding doorgestuurd met de mededeling dat u deze geldboete niet moet betalen, maar moet afwachten tot u een schrijven van het CJIB ontvangt. U wilt graag weten of u dan nog in aanmerking komt voor betaling van het verlaagde tarief, zoals dat in de kennisgeving van de overtreding aan het autoverhuurbedrijf staat.

Kennisgeving overtreding

Bij een geautomatiseerde constatering van een verkeersovertreding wordt de persoon op wiens naam het kenteken gesteld is een kennisgeving van de overtreding gestuurd. De kentekenhouder kan in Frankrijk vervolgens aangeven wie de auto gebruikte op het moment dat de overtreding werd geconstateerd. De persoon die het voertuig gebruikte toen de overtreding werd begaan zal vervolgens een kennisgeving van de overtreding ontvangen en de geldboete voor de kentekenhouder komt te vervallen.

Verlaagd tarief

In Frankrijk gelden voor bepaalde verkeersovertredingen zogenoemde forfaitaire boetebedragen. Voor beperkte snelheidsovertredingen (minder dan 20 km/u buiten de bebouwde kom) wordt standaard een boetebedrag opgelegd van € 68,-. Als de overtreding niet wordt weersproken en geen betaling wordt ontvangen binnen 76 dagen wordt de boete onherroepelijk vastgesteld op € 180,-. Als de boete binnen 46 dagen na de gepostdateerde dagtekening van de kennisgeving wordt ontvangen kan men volstaan met betaling van het verlaagde tarief van € 45,-.  

Buitenlandse verkeersboetes

De Franse autoriteiten kunnen betaling van de geldboete voor een verkeersovertreding in Nederland niet afdwingen, dat kan alleen het CJIB. Alleen als de overtreder zich in Frankrijk bevindt of daar woonachtig is, kan betaling worden afgedwongen. Als een geldboete voor o.a. verkeersovertredingen onherroepelijk is vastgesteld, kunnen de Franse autoriteiten op grond van EU-wetgeving, het CJIB opdracht geven om de geldboete te incasseren. Het CJIB kan in Nederland wel betaling afdwingen.

Conclusie

Nadat de Franse autoriteiten over de gegevens beschikken van de gebruiker van de auto op het moment van de overtreding, sturen zij deze gebruiker een kennisgeving van de overtreding. De gebruiker van de auto wordt dan in de gelegenheid gesteld om de overtreding te betwisten of om het voorgestelde (verlaagde) tarief te betalen. Als betaling en/of betwisting van de overtreding uitblijft wordt de boete onherroepelijk vastgesteld op het verhoogde tarief en kan het CJIB worden ingeschakeld om de verhoogde boete te incasseren. Als u de overtreding heeft begaan is het dus raadzaam om op het eerste verzoek van de Franse autoriteiten over te gaan tot betaling van het (verlaagde) boetebedrag.

Voor meer informatie over boetes uit Frankrijk, verwijs ik u graag naar onze website.