Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

Schadefonds bij fietsongeval?

Vraag gesteld door op 7 augustus 2021

Een maand geleden heb ik een aanrijding gehad met de fiets versus een andere fietser. De andere fietser is schuldig, fietste op mijn weghelft, maar is doorgefietst. Het is niet gelukt om de dader te achterhalen, ook niet m.b.v de politie.
Daar de kosten nu al rond de €2000,- liggen en mogelijk nog oplopen doordat ik nog niet volledig hersteld ben dan wel volledig kan herstellen zijn we op zoek naar een oplossing om een tegemoetkoming in de kosten te krijgen (deze kosten komen voort uit de schade van: fiets/helm, zorgkosten, mislopen van inkomen door tijdelijke arbeidsongeschiktheid, etc) We hebben al meerdere wegen bewandeld: verzekeringen, fonds slachtofferhulp, gemeente, etc maar nergens heb ik recht op een financiële tegemoetkoming omdat de dader niet bekend is.

Bij auto's (blikschade) is hier een speciaal fonds voor, als fietser echter kan ik nergens terecht. Weet u of er voor dit soort gevallen iets geregeld is?
 

Antwoord van Michiel

Antwoord van Michiel

ANWB Expert

 

U bent met uw fiets ten val gekomen door toedoen van een andere - onbekend gebleven - fietser die op uw weghelft reed. Naast materiële schade heeft u tevens immateriële schade opgelopen. Tot op heden is het u nog niet gelukt de schade te verhalen c.q. vergoed te krijgen. U vraagt zich af of er toch nog een andere mogelijkheid is om de schade te verhalen c.q. vergoed te krijgen.

Waarborgfonds
Wat velen niet weten is dat een e-bike (fiets met trapondersteuning) als motorrijtuig wordt aangemerkt (zie veelgestelde vragen Waarborgfonds). Wanneer u schade heeft geleden door een onbekend gebleven fietser op een e-bike c.q. de fietser de onverzekerd blijkt te zijn (ontbrekende APV: aansprakelijkheidsverzekering voor personen) dan kunt onder voorwaarden een verzoek tot schadevergoeding kunnen indienen bij het Waarborgfonds Motorverkeer.

Zie voor meer informatie de website van het Waarborgfonds.