Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

Probleem met fabrieksgarantie i.v.m. mankement navigatie in nieuwe auto

Vraag gesteld door R. v.d. Zee op 29 augustus 2021

Sinds eind vorig jaar is er een probleem met de TomTom navigatie in mijn op 22-10-2019 bij Peugeot Nefkens nieuw aangeschafte Peugeot 2008. Na een tussenstop wordt nog incidenteel gevraagd of ik de navigatie wil hervatten (zoals daarvoor steeds gebeurde), maar meestal niet en moet ik die opnieuw invoeren. Op diverse manieren is er door de garage naar gekeken, er zijn op verzoek van Peugeot NL diverse filmpjes inclusief spy-logs van het navigatiesysteem door mij gemaakt, en zelfs de laatste keer door een medewerker van de garage zelf die ook het probleem zelf bevestigde. Peugeot NL heeft dat doorgestuurd naar TomTom en die meldt doodleuk dat ze niks onjuist gezien hebben in de logs.
Waarop Nefkens nu doodleuk meldt:
"Hierdoor zal het dossier gesloten worden, gezien er geen reparatie/vervanging beschikbaar is om uw klacht te verhelpen"
Maar dat kan toch niet, ze zijn toch wettelijk verplicht om binnen de garantie periode dit te verhelpen? Wat raadt u me aan, hoe pak ik dit aan? Kunnen jullie mij daar nog bij helpen?

Antwoord van Chaim

Antwoord van Chaim

ANWB Expert

Het navigatiesysteem in uw Peugeot 2008 die u in oktober 2019 nieuw heeft gekocht, geeft sinds eind vorig jaar problemen. Na het uitschakelen van de auto wordt het systeem soms opnieuw opgestart en moet de bestemming opnieuw worden ingevuld. Dit gebeurt echter niet consequent. Na meerdere herstelpogingen en software updates door de verkoper, Peugeot Nederland en de fabrikant van het navigatiesysteem is er nog altijd geen oplossing gevonden. De verkoper heeft u onlangs medegedeeld dat, omdat er geen reparatie of vervanging beschikbaar is, die het probleem kan verhelpen, het dossier zal worden gesloten. U wilt graag weten wat uw rechtspositie is.

Garantie

Garantie is een toezegging van de verkoper dat het product bepaalde eigenschappen heeft en dat u gedurende de overeengekomen periode recht heeft op kosteloos herstel van gebreken. Tijdens de garantieperiode hoeft alleen aangetoond te worden dat er sprake is van een gebrek. Alleen als de verkoper kan bewijzen dat (de oorzaak van) het gebrek niet voor zijn risico behoort te komen, valt de dan noodzakelijke reparatie of vervanging niet onder de garantie.

Partijen zijn vrij om de inhoud, omvang en voorwaarden van een commerciële garantie te bepalen. Na verval van de garantieperiode heeft u geen rechten meer uit hoofde van de garantieovereenkomst.

Conformiteit

Naast een eventuele garantie heeft u op grond van de wet recht op een product dat voldoet aan de redelijke verwachtingen die u daarvan mag hebben. Welke redelijke verwachtingen u mag hebben is o.a. afhankelijk van de aard van het gebrek, de kilometrage en de leeftijd. Bij een beroep op non-conformiteit moet de koper bewijzen dat er sprake is van een gebrek dat hij op grond van de overeenkomst in redelijkheid niet hoefde te verwachten én dat al bestond, althans de oorzaak daarvan, op het moment van levering van de auto.

Gebrek onduidelijk

Het ingebouwde navigatiesysteem lijkt een softwarematige fout te hebben, aangezien het probleem zich niet consequent voordoet en het probleem alleen bestaat uit het niet onthouden van de laatste bestemming. Dat het systeem geen foutmeldingen toont in het log, maakt het vaststellen van het gebrek en het bieden van een oplossing extra complex.

Conclusie

Bij een vordering tot (kosteloos) herstel zal de koper steeds moeten aantonen dat er sprake is van een gebrek. De verkoper lijkt niet te ontkennen dat er sprake is van een gebrek, maar geeft aan dat er geen oplossing bestaat. U kunt het voorstel doen dat de verkoper het systeem verwisseld met het systeem in een andere (tweedehands)auto, om te kunnen beoordelen of het probleem zich dan nog voordoet.

Als de verkoper hier niet aan wilt meewerken of het probleem zich blijft voordoen, dan zult u moeten aantonen dat er daadwerkelijk sprake is van een gebrek. U kunt dan een technische expertise laten uitvoeren door bijvoorbeeld Dekra. Op basis van de bevindingen kunt u, als er sprake is van een gebrek, kosteloos herstel of vervanging van het systeem eisen. Als herstel of vervanging niet mogelijk is of in redelijkheid niet van de verkoper verwacht kan worden, kunt u prijsvermindering eisen.

Voor meer informatie over garantie en uw wettelijke rechten bij non-conformiteit, verwijs ik u graag naar onze website.