Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

Ontbinding koop

Vraag gesteld door op 11 september 2021

Op 10 augustus. Heb ik een e bike van Stella ontvangen. Deze fiets is nu al 3 maal gerepareerd en nog steeds stuk. Nu willen ze hem terugsturen naar de fabriek maar weigeren schriftelijke afspraken te maken over retourdatum, leenfiets en garantieverlening. Ik wil de fiets wel meegeven maar niet zonder schriftelijke afspraken, daar zij tot nu toe de afspraken per telefoon niet zijn nagekomen. Ik heb dit hun gemaild en eraan toegevoegd dat ik anders de koop wil ontbinden. Sta ik in mijn recht?
 

Antwoord van Chaim

Antwoord van Chaim

ANWB Expert

U heeft onlangs een Stella e-bike gekocht. De fiets werkt niet goed en u heeft de e-bike al drie keer ter reparatie aangeboden. Het servicepunt wil de e-bike nu terugsturen naar de fabriek, maar weigert afspraken over een leenfiets, garantie en de retourdatum schriftelijk vast te leggen. U wilt de e-bike niet meegeven, tenzij u schriftelijke bevestiging van de gemaakte afspraken krijgt omdat eerdere telefonisch gemaakte afspraken niet zijn nagekomen. U wilt graag weten wat uw rechtspositie is.

Conformiteit

Op grond van de wet heeft u recht op de levering van een product dat voldoet aan de redelijke verwachtingen die u daarvan op grond van de overeenkomst mag hebben. Als een product niet voldoet aan de redelijke verwachtingen die u daarvan mag hebben, kunt u van de verkoper kosteloos herstel of vervanging van het product eisen.

Herstel binnen redelijke termijn

De verkoper moet indien hij daartoe wordt aangesproken binnen een redelijke termijn en zonder ernstige overlast voor de koper overgaan tot herstel of vervanging van het product dat niet voldoet aan de overeenkomst. Als de verkoper dit nalaat, kan de koper ontbinding van de overeenkomst of een prijsvermindering vorderen.

Conclusie

Mijns inziens kwalificeert de weigering van de verkoper om de gemaakte afspraken schriftelijk te bevestigen als een vorm van (ernstige) overlast en is de verkoper door de drie herstelpogingen voldoende in de gelegenheid gesteld om de problemen op te lossen. Ontbinding van de koopovereenkomst is zodoende gerechtvaardigd. Dat u de overeenkomst kunt ontbinden als de verkoper niet binnen een redelijke termijn of zonder ernstige overlast voor de koper, tot herstel of vervanging overgaat volgt uit artt. 7:17 jo. 7:21 jo. 7:22 BW.

Voor meer informatie over uw rechten bij klachten na aankoop, verwijs ik u graag naar onze website.