Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

Defect oplaadsysteem hybride Volvo

Vraag gesteld door F. Treurniet op 6 september 2021

Ik heb een Volvo V90 T8 uit januari 2019. De garantie is nu dus 8 maanden verlopen. Nu laadt de accu van de elektromotor (hybride) niet meer op via de stekker van het oplaadpunt. De garage meldt dat de oplaad-elektronica tussen stekker en accu defect is en vervangen moet worden. De kosten bedragen €1900. Zij gaan kijken hoeveel Volvo bij wil dragen als coulance. Mijn standpunt is dat dit onderdeel veel langer mee moet gaan dan 2,5 jaar (ik ken niemand met een elektrische of hybride auto die dit al is overkomen - mijn 8 jaar oude Prius-plug in doet het ook nog steeds prima) en dus ondeugdelijk was. Volgens Nederlands consumentenrecht moet het m.i. daarom kosteloos worden vervangen. Mijn vraag aan U is of U het met mijn redenering eens bent en ook vindt dat Volvo zit ondeugdelijke onderdeel zo kort na het aflopen van de garantieperiode kosteloos dient te vervangen?

Antwoord van Chaim

Antwoord van Chaim

ANWB Expert

Ruim 2,5 jaar geleden heeft u een nieuwe (hybride) Volvo V90 T8 gekocht. De fabrieksgarantie is inmiddels vervallen door tijdsverloop. Sinds korte tijd kan de elektromotor niet meer via de stekker worden opgeladen. Het vervangen van de oplaadelektronica kost volgens de garage ongeveer € 1900,-. De verkoper heeft u toegezegd bij de importeur om een coulance regeling te treffen. Naar uw idee zou de reparatie/vervanging van het oplaadsysteem voor u kosteloos moeten zijn, omdat het systeem niet voldoet aan de redelijke verwachtingen die u daarvan op grond van de overeenkomst mocht hebben. U wilt graag weten wat uw rechtspositie is.

Conformiteit

Een product moet voldoen aan de eigenschappen die nodig zijn voor een bijzonder gebruik dat bij de overeenkomst is voorzien. De plug-in hybride auto kan niet via de stekker opladen. Het opladen via de stekker is een eigenschap waarvan de werking noodzakelijk is om de auto als plug-in hybride auto te gebruiken. Zolang deze functie niet werkt, voldoet de auto niet aan de overeenkomst en is er sprake van een gebrek. Volgens onze Automotive Experts heeft de berijder geen invloed op de werking van het oplaadsysteem en mag in redelijkheid worden verwacht dat dit systeem een autoleven lang meegaat. Hoewel de koper bij een beroep op non-conformiteit zal moeten bewijzen dat er sprake is van een gebrek dat hij op grond van de overeenkomst in redelijkheid niet hoefde te verwachten en dat het gebrek, althans de oorzaak daarvan, al aanwezig was toen de auto werd afgeleverd, voorzie ik hierbij geen problemen.

Rechten bij non-conformiteit

Ingeval van non-conformiteit kan de koper van de verkoper kosteloos herstel van het gebrek vorderen. Als de verkoper het gebrek niet binnen een redelijke termijn en zonder ernstige overlast voor de koper oplost, dan kan de koper ontbinding van de overeenkomst vorderen.

Coulance

Hoewel het de fabrikant/importeur zou sieren om het gebrek zo spoedig mogelijk en voor u kosteloos op te (laten) lossen, kan de fabrikant/importeur hiertoe niet worden gedwongen. De fabrieksgarantie is vervallen door tijdsverloop en u kunt hierop zodoende geen aanspraak meer maken. Op grond van de wet heeft u als koper rechten ten opzichte van de verkoper en is de verkoper ongeacht eventuele coulance van de fabrikant/importeur gehouden het gebrek te herstellen.  

Conclusie

Ik raad u aan om de verkoper in gebreke te stellen en een redelijke termijn voor kosteloos herstel van het gebrek te vorderen. Voorts raad ik u aan om aan te zeggen dat als het gebrek niet binnen deze termijn is opgelost, u de koop zult ontbinden. Na ontbinding zult u de auto teruggeven en moet de verkoper de aankoopprijs retourneren, gecorrigeerd zoals gebruikelijk bij gedwongen terugname. Let op, als de auto bij een ander dan de verkoper in onderhoud is, zult u de verkoper in de gelegenheid moeten stellen het gebrek te verhelpen. Als u er met de verkoper niet uitkomt, kunt u het geschil voorleggen aan de geschillencommissie voertuigen.

Voor meer informatie over het ontbinden van de koopovereenkomst bij non-conformiteit, verwijs ik u naar het stappenplan op onze website.