Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

Bekeuring uit Italië

Vraag gesteld door een ANWB-lid op 23 april 2019

Afgelopen weekend heb ik een incasso gekregen van het NIB. Hierin staat aangegeven dat wij op 07-09-2016 een verkeersovertredingen hebben begaan. Dit zou ons per aangetekende post kenbaar zijn gemaakt. Van deze aangetekende post (die verzonden is op 03-08-2017) heb ik vandaag een kopie opgevraagd en gekregen, hierop kan ik inderdaad zien dat de post verstuurd is en later naar het Post NL kantoor is gebracht. Op het moment van bezorging waren wij alleen op vakantie in Frankrijk en hebben deze post dus ook niet kunnen aannemen. Daarnaast hebben wij ook geen "niet thuis briefje" gekregen van Post Nl. Om dit te kunnen bewijzen heb ik gebeld naar Post NL, alleen geven zij aan geen gegevens te bewaren van ouder dan 1 jaar.

Nu krijg ik na 3 jaar alsnog een brief van het NIB waarin het bedrag verhoogd is van €110 naar €355 omdat ik niet betaald heb.. alleen heb ik dit nooit kunnen weten omdat Post Nl mij niet heeft laten weten dat er een aangetekende brief op mij ligt te wachten.

Conclusie is dus nu dat ik €245 meer moet betalen omdat ik mijn aangetekende post niet heb gekregen.
Mijn vraag is dus of er nog opties zijn om deze kosten te verhalen bij iemand?
 

Antwoord van Henny

Antwoord van Henny

ANWB Expert

Afgelopen weekend heeft u een incasso ontvangen van het NIB vanwege een verkeersovertreding, begaan op 07-09-2016. Op uw verzoek heeft het NIB u een kopie gestuurd van de aangetekende brief die aan u is verzonden op 03-08-2017. U heeft deze brief echter niet ontvangen en u heeft ook geen “niet thuis briefje” in de bus gekregen. U kon dus niet weten dat u een boete opgelegd heeft gekregen. Het bedrag is nu verhoogd van € 110 naar €355. Uw vraag is of er opties zijn om deze kosten te verhalen.

Deze kosten zijn op niemand te verhalen.
 
Aangezien wij veel vragen hebben ontvangen over de handelswijze van het NIB hebben wij een aantal vragen op een rij gezet:

De Italiaanse autoriteiten mogen een (Nederlands) incassobureau inschakelen om een openstaande boete te innen. Het incassobureau kan u echter niet dwingen tot betaling, ook niet voor de rechter.
U kunt nu kiezen uit 2 mogelijkheden:
 

1. Betalen

Betaal alleen indien:
a. u van het incassobureau het volgende ( op uw verzoek) heeft ontvangen:
-bewijs dat het proces-verbaal u destijds aangetekend is aangeboden
-een specificatie van de vordering

b. de boete binnen 360 dagen na vaststelling van de overtreding is verstuurd.
Betaal alleen het openstaande boetebedrag (het hoogste bedrag genoemd in h proces-verbaal) en de (Italiaanse) procedure- en verzendkosten, zoals omschreven in het proces-verbaal. Eventuele andere kosten die het incassobureau in rekening brengt, zoals incassokosten of translatiekosten, bent u niet verplicht te betalen.
Maak het bedrag bij voorkeur rechtstreeks over aan de Italiaanse autoriteit die de boete heeft opgelegd. Als u het bedrag aan het incassobureau overmaakt, schrijf dan in elk geval bij de omschrijving: “boete + Italiaanse verzend- en procedurekosten, zie mijn brief van …. 2019”.
     
2. Niet betalen


a.We achten de kans klein dat het incassobureau naar de Nederlandse rechter gaat. Voor de Italiaanse autoriteiten is de officiële weg om de boete te innen via het CJIB ( Centraal Justitieel Incassobureau). De boete bij het CJIB kan mogelijk hoger uitvallen.
 Tip: bewaar alle correspondentie betreffende de boete goed.
U kunt gebruik maken van onze modelbrief voor de aankondiging dat u alleen het boetebedrag en de Italiaanse kosten zal betalen (https://www.anwb.nl/juridisch-advies/op-vakantie/met-de-auto-op-reis/boetes-italiaanse-steden/verkeersboete-uit-italie)

b.Is de boete verjaard? De boete moet u binnen 360 dagen na de overtreding, respectievelijk het ontvangen van de gegevens van de bestuurder, zijn toegestuurd.

De verjaringstermijn voor overtreding van het Italiaans wegenverkeersreglement vijf jaar en gaat in vanaf de datum van de overtreding resp. vanaf ontvangst van de kennisgeving van de bekeuring.

c.   Mag het NIB deze boete innen? Als de boete onherroepelijk is mag een  incassobureau worden ingeschakeld. Dat incassobureau (NIB) heeft echter géén bevoegdheid om daadwerkelijk betaling af te dwingen. Dat kan alleen het CJIB.

d.  Mag het NIB incassokosten rekenen? Nee, dit mag niet. Alleen het boetebedrag en de Italiaanse verzend- en procedurekosten, zoals omschreven in het proces-verbaal mogen worden gevorderd.

e.  U heeft eerdere brieven niet ontvangen? De Italiaanse instantie moet aantonen dat het proces-verbaal is verstuurd. Het proces-verbaal van de overtreding moet aangetekend worden verzonden. Vraagt u het NIB om bewijs van het aangetekend versturen van het proces-verbaal.

f. De boete is verhoogd, mag dat? Het boetebedrag wordt bepaald door de overtreding. Naast de boete mogen ook de Italiaanse verzend- en procedurekosten worden berekend. Het bedrag hangt ook af van de termijn waarbinnen u betaalt. U krijgt namelijk korting als u binnen een bepaalde termijn betaalt. Na verloop van deze termijn vervalt de korting en is het te betalen bedrag hoger.
Het kan zijn dat in het proces verbaal is verzocht om gegevens over de bestuurder ten tijde van de overtreding. Heeft u deze informatie niet doorgegeven, dan volgt hiervoor een nieuwe boete.

g. Welk bedrag moet ik nu betalen? U moet het openstaande boetebedrag betalen. Dit is het hoogste bedrag genoemd in het proces-verbaal (als u nog niets heeft betaald en ook geen bezwaar heeft gemaakt). Ook zult u de (Italiaanse) procedure- en verzendkosten moeten betalen, zoals vermeld in het proces-verbaal.
Uit de berichten van het NIB is vaak niet duidelijk hoe het boetebedrag tot stand is gekomen. Vraagt u het NIB om een duidelijke specificatie van het totale bedrag waar u voor wordt aangesproken.

h. Wat zijn de gevolgen als u niet betaalt?
Het NIB kan betaling niet afdwingen.
De boete kan alsnog door het Italiaanse Openbaar Ministerie worden doorgestuurd naar het CJIB. Het CJIB kan betaling in Nederland wel afdwingen. Het bedrag kan dan mogelijk hoger zijn (tweemaal het hoogste bedrag dat in het proces-verbaal wordt genoemd).
Betaling kan mogelijk in Italië worden afgedwongen.
In bepaalde gevallen kan opname in het opsporingsregister volgen.

i. Wordt deze boete opgenomen in het opsporingsregister? Wanneer het een strafrechtelijke boete is, is het afhankelijk van de opgelegde straf mogelijk dat registratie in het Italiaanse opsporingsregister volgt.
Administratieve boetes, zoals snelheidsovertredingen en het inrijden van een verkeersluwe zone, worden niet opgenomen in het opsporingsregister.

 

Reacties

 

R. Schipper

Auteur - 9 januari 2023

Iemand nog recent ervaringen hiermee? Wij hebben exact eenzelfde situatie nu met een brief van het NIB dit weekend (07-01-23) ontvangen betreffende een delict van 16-08-21 te Pisa. Dit betreft een overtreding welke ons niet bekend was en blijkbaar aangetekend bij een Post NL punt is beland op 26-07-22. Ook hierover is destijds geen communicatie geweest. Mocht iemand nog tips hebben hoe hiermee om te gaan nav recente ervaringen dan verneem ik dat graag.

Chaim

ANWB Expert - 13 januari 2023

De laatste maanden is het naar onze ervaring een stuk rustiger qua vragen en klachten over de incasso Italiaanse boetes. De laatste jaren merken wij wel dat de hoeveelheid varieert gedurende het jaar en de vragen/klachten over dit onderwerp in golfbewegingen bij ons binnenkomen. 

In beginsel geldt dat een mededeling pas rechtskracht heeft vanaf het moment dat de geadresseerde in redelijkheid kennis heeft kunnen nemen van deze mededeling. Vanaf de dag nadat het poststuk bij het PostNL-punt kon worden opgehaald geldt in zo'n geval dat het poststuk als ontvangen c.q. correct aangeboden te gelden heeft. 

Wij horen te vaak dat geadresseerde nooit een kennisgeving hebben ontvangen dat het betreffende poststuk kon worden opgehaald, waardoor het bovenstaande een erg negatieve uitwerking voor geadresseerde heeft. Bovendien kan geadresseerde niet bewijzen dat er nooit een kennisgeving is ontvangen dat het poststuk kon worden afgehaald. 

Via de PostNL-app kan men tegenwoordig wel zien welke poststukken onderweg zijn c.q. zijn aangekomen in het distributiecentrum van PostNL. Als men zich in de app aanmeldt kunnen dergelijke problemen in de toekomst worden voorkomen. Deze meldingen kunnen bovendien als ondersteunend bewijs worden gebruikt als men betoogt dat een poststuk met ernstige vertraging voor het eerst is ontvangen. Wij raden onze leden aan om zich aan te melden voor deze PostNL dienst, zodat met name voor buitenlandse boetes de discussies omtrent het te laat ontvangen van een poststuk of het niet ontvangen van een kennisgeving dat een poststuk kan worden opgehaald, tot het verleden gaan behoren.

Meer weten?

Ontvang ik vandaag post? | PostNL

Boete Italië (niet aangetekend) na 1,5 jaar ontvangen (anwb.nl)