Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

Boete Italië (niet aangetekend) na 1,5 jaar ontvangen

Vraag gesteld door op 17 maart 2022

Ik heb gisteren een brief gekregen van Commune di Siracusa Polizia Locale. Hierin staat "notification of traffic infringement". Datum van infringement: 09-08-2020. Nature: "unauthorised entrace in a pedestrian area and in a restricted traffic area".
Ik moet blijkbaar 94 euro betalen. En dit loopt alleen maar op als ik niet betaal.
Ik was toen wel in Sicilië met een huurauto, maar het is voor het eerst dat ik dit zie. Deze brief is NIET aangetekend naar mij verstuurd, maar zat gewoon in mijn brievenbus. Kunt u mij vertellen wat ik hier mee moet? Het is 586 dagen geleden..

Antwoord van Chaim

Antwoord van Chaim

ANWB Expert


U heeft een boete uit Italië ontvangen voor het inrijden van een verkeersluwe zone. De verkeersovertreding is begaan met een huurauto in augustus 2020. De boete is u per reguliere post aangeboden. U wilt graag weten of het zinvol is om bezwaar te maken tegen deze boete.

360-dagen termijn

Na het vaststellen van een verkeersovertreding door een niet-Italiaans ingezetene, dient het proces verbaal van de overtreding binnen 360-dagen te worden aangeboden. Onduidelijk is wat er precies met 'de vaststelling' wordt bedoeld. Hierover zijn meerdere opvattingen. De ene opvatting is dat het gaat om het moment van vaststelling van de overtreding. De andere opvatting is dat het gaat om de vaststelling van de identiteit van de overtreder. Het vaststellen van de identiteit ligt vaak een (ruime) tijd na de datum van overtreding, omdat het lang duurt voordat de Italiaanse autoriteiten de gegevens van de kentekenhouder hebben ontvangen van de RDW. Als de overtreding wordt begaan met een huurauto, dan start de 360-dagen termijn op het moment dat de Italiaanse autoriteiten de gegevens van de huurder hebben ontvangen van het autoverhuurbedrijf.

Aangetekend

De Italiaanse autoriteiten moeten kunnen aantonen dat de brief tijdig is verstuurd. Het niet tijdig versturen van het proces verbaal heeft immers tot gevolg dat de boete niet meer kan worden geïncasseerd c.q. na bezwaar zal moeten worden vernietigd. Bezwaar omdat een wel ontvangen bericht niet aangetekend is verstuurd, is doorgaans niet zinvol. Iedere reactie op een niet-aangetekend verstuurd schrijven, bevestigd immers de ontvangst van dat schrijven.

Bezwaar

U kunt bezwaar maken bij de Italiaanse autoriteiten, waarbij u aangeeft dat de boete niet tijdig is aangeboden. U kunt hiervoor het model bezwaar tegen Italiaanse boete gebruiken. Als de rechter uw beroep gegrond verklaart, hoeft u de boete niet te betalen.

Omdat het niet duidelijk is wanneer het autoverhuurbedrijf uw gegevens heeft doorgegeven aan de Italiaanse autoriteiten is het (erg) onzeker hoe uw bezwaar zal worden beoordeeld. Let op, wordt uw bezwaar ongegrond verklaard dan wordt het boetebedrag verhoogd tot tweemaal het bedrag van de boete.

Niet betalen en geen bezwaar

Als u nu geen verdere actie neemt, is het aan de Italiaanse autoriteiten om betaling van de boete af te dwingen. Alleen het CJIB kan betaling van boetes voor buitenlandse verkeersovertredingen rechtens afdwingen in Nederland. Als het CJIB wordt ingeschakeld dan wordt het hoogste in het proces verbaal genoemde bedrag gevorderd, verhoogd met administratiekosten.

Verjaring

Als u na 5 jaar na het vaststellen van de boete niets van de Italiaanse justitie of het CJIB hebt vernomen, is de boete verjaard en kan betaling niet meer worden afgedwongen.

Conclusie

Als u de overtreding zelf niet betwist, kunt de boete betalen en gebruik maken van het verlaagde tarief. U kunt eventueel bezwaar maken op basis van een niet-tijdige toezending van het proces verbaal. Omdat het onduidelijk is wanneer de overtreding is vastgesteld, bestaat hierbij een risico dat het bezwaar wordt afgewezen. In dat geval bent u een hoger boetebedrag verschuldigd. U kunt ook verdere acties van de Italiaanse autoriteiten en eventueel het CJIB afwachten. Als u hiervoor kiest, bestaat het risico dat het uiteindelijke boetebedrag hoger zal zijn dan bij directe betaling.

Meer informatie kunt u vinden op onze pagina over verkeersboetes in Italië.