Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

Verhogen stageld

Vraag gesteld door Pepperd op 1 mei 2020

Een vraag inzake verhoging stageld vaste jaarplaats stacaravan: Camping (aangesloten bij Recron) stuurt gasten een brief in juni. Beëindigt het contract van rechtswege eind dit jaar en biedt nieuw (3-jaar) contract aan per begin volgend jaar. Wel met verhoging stageld van 1800 naar 2500, dus plus 700 (??).

Camping heeft afgelopen jaar transitie doorgemaakt van 3 naar 4 sterrencamping (om mee te kunnen met de rest van de omgeving). Mag dit? In artikel 4 lid 6 staat dat de prijs aanmerkelijk kan worden verhoogd, mits 18 maanden voor ingangsdatum globaal aan recreant mee te delen. Dit is niet gebeurd.

Antwoord van Annemieke

Antwoord van Annemieke

ANWB Expert

U huurt een plaats op een camping die is aangesloten bij de Recron. Nu wordt er een nieuw contract aangeboden waarbij ook een forse prijsverhoging wordt doorgevoerd.

Het contract voor een staplaats is tijdelijk, namelijk telkens voor een jaar en wordt in beginsel jaarlijks automatisch verlengd. De ondernemer kan u een overeenkomst aanbieden voor een langere periode. Dit geeft u enerzijds meer zekerheid, maar anderzijds bent u dan ook gehouden te voldoen aan de (financiële) verplichtingen.

Een prijsverhoging mag worden doorberekend, zeker als er bijvoorbeeld nieuwe faciliteiten zijn aangebracht en de camping is opgeknapt. Als het een aanzienlijke verhoging is moet dit echter ruim van te voren worden aangekondigd. Een verhoging is in ieder geval aanzienlijk als deze meer dan 10 procent bedraagt.

U zou dit aan de ondernemer voor moeten leggen. Deze zou de verhoging dan wel gefaseerd kunnen doorvoeren, over meerdere jaren bijvoorbeeld. Komt u er niet uit met de ondernemer dan heeft u de mogelijkheid uw zaak voor te leggen aan de Geschillencommissie Recreatie aangezien het een Recron camping is.

Meer informatie over uw rechten en plichten op een camping en de Recron voorwaarden vindt u op onze website.

 


***

 

Reactie van loggers:
Nu snap ik het niet meer. Op eenzelfde vraag zegt u dat artikel 3.2 geldt en een verhoging bij RCN van 22,3 procent wel mag ivm nieuw contract en hier zegt u weer dat het ruim van te voren moet.

Ik krijg steeds meer het idee dat die hele recronvoorwaarden voor de campinggasten niets waard zijn. RCN verhoogt 22,3 procent zonder dat er vernieuwingen zijn het gaat er juist op achteruit. Zou fijn zijn als op dezelfde vragen een 1 duidige duidelijke uitleg gegeven wordt.

 


***

 

Reactie van David Sjoer:
Ik begrijp dat er enige verwarring is ontstaan. Het eerdere antwoord is gebaseerd op de meest voorkomende situatie bij vaste standplaatsen, namelijk ieder jaar automatische verlenging van de overeenkomst van één jaar.

Er kan sprake zijn van een uitzondering. En dat is bij RCN campings het geval. Ik herhaal onderstaande informatie zodat ook andere leden hier kennis van kunnen nemen.

Bij RCN campings is er sprake van overeenkomsten voor meerdere jaren met een vooraf vastgestelde einddatum namelijk 31 december van het jaar waarop de overeenkomst betrekking heeft.

Het kan ook zijn dat er een nieuwe overeenkomst, weer voor meerdere jaren, wordt aangeboden. Bij de nieuwe overeenkomst is de prijs aanzienlijk hoger dan bij de vorige overeenkomst. Dat kan omdat er sprake is van een heel nieuwe overeenkomst.

In de Recron-voorwaarden staat over duur en afloop van de overeenkomst het volgende: Artikel 3 lid 1 De overeenkomst wordt gesloten voor de resterende duur van een overeenkomstjaar en het daaropvolgende overeenkomstjaar. Zij wordt na afloop daarvan telkens automatisch voor één overeenkomstjaar verlengd onder de dan geldende voorwaarden.

Artikel 3 lid 2 In afwijking van het eerste lid kunnen de recreant en de ondernemer bij het aangaan van de overeenkomst bepalen dat de overeenkomst op een bepaalde datum van rechtswege zal eindigen.

Bij de RCN-parken waarover wij vragen hebben ontvangen, is artikel 3 lid 2 van toepassing. Er is sprake van een overeenkomst voor meerdere jaren die eindigt op 31 december van het overeenkomstjaar. Gelukkig wordt er voor de periode na 31 december een nieuwe overeenkomst voor meerdere jaren aangeboden. Maar wel met een geheel nieuw tarief.

Dat kan omdat in de gevallen waar artikel 3 lid 2 van toepassing is er geen sprake is van automatische verlenging van de overeenkomst maar van een heel nieuwe overeenkomst. De beschermende bepaling uit artikel 4 lid 6 is bij een geheel nieuwe overeenkomst niet van toepassing. Artikel 4 lid 6 is alleen van toepassing bij het automatisch verlengen van overeenkomsten voor de duur van één jaar.

In het geval van een meerjarige overeenkomst is er een nadeel van een prijsverhoging. Daartegenover staat wel het voordeel dat er voor meerdere jaren zekerheid is.

 


***

 

Reactie van loggers:
Sorry maar deze mensen schrijven duidelijk in hun vraag dat ze per 1 januari een nieuw 3 jarig contract krijgen dat is ook meerderjarig en toch wordt er door jullie geantwoord dat dit ruim van te voren moet worden aangekondigd. Of zit er ook verschil in meerderjarige contracten? Voor ons blijft het gevoel dat de recronvoorwaarden een wassen neus zijn.

 


***

 

Reactie van Yda Matthijssen:
Helaas is er bij het beantwoorden van deze vraag enige verwarring ontstaan. We hebben verschillende vragen over de RCN campings gekregen en toen alle informatie compleet was, hebben we het antwoord zoals gegeven door mijn collega David Sjoer opgesteld. Er is sprake van een nieuw contract en dan kan er opnieuw een prijs worden vastgesteld. Het verschil zit dus inderdaad in het feit dat het om meerderjarige contracten gaat met een vaste einddatum.***

 

Reactie van loggers:
Dank U wel. Wij staan op een RCN camping maar kunnen wij ook hulp krijgen als zoals bij ons de de campingfaciliteiten eerder slechter dan beter zijn geworden. Wij vinden en met mij de meerderheid van de gasten deze verhoging dus onterecht.

 


***

 

Reactie van Pepperd:
Inmiddels zijn we wel weer wat wijzer. En schijnt dus dat het allemaal zomaar mag. Er is geen bescherming inderdaad voor de gasten, in dit geval kan de RCN dus doen wat ze wil, stageld verhogen met zo'n 20/25 procent, het kan allemaal. En over 3 jaar kunnen ze het zomaar weer doen.... Er is een nieuwe directeur is bij de RCN, andere wind, dus andere regels. De oude is vertrokken.

Voor wat betreft de Recronvoorwaarden: mee eens dat het een wassen neus is. Er is geen bescherming voor gasten, in tegenstelling tot bijvoorbeeld huurders van woningen. Daarbij schijnt het zo te zijn dat directie Recron ook nog eens hoog in de boom zit bij RCN.

Kortom: slikken of stikken. En dat is jammer voor trouwe gasten, mensen die willen investeren in hun plek. Vaak wat oudere mensen, afhankelijk van AOW. Helaas... dit is de realiteit waarin we leven. Ik hoop maar dat veel stacaravan-eigenaren de eer aan zichzelf houden...

 


***

 

Reactie van Yda Matthijssen:
U vraagt of u hulp kunt krijgen omdat de campingfaciliteiten eerder slechter dan beter zijn geworden. Bij de ANWB is er voor leden de gelegenheid vragen te stellen op dit platform. De vragen worden dan beantwoord door de ANWB experts en er is de mogelijk tot discussie. In voorgaande antwoorden hebben we uitgelegd hoe de situatie is. Er is in Nederland geen huurbescherming voor stacaravans of chalets en er is in uw geval sprake van een aanbod om een nieuwe overeenkomst aan te gaan. Helaas voor u tegen een hoger tarief. Wellicht kunt u met een belangenvereniging van recreanten nog overleggen met de ondernemer.

 


***

 

Reactie van loggers:
Wij hebben inderdaad een brief met handtekeningen gestuurd naar de Parkmanager en het hoofdkantoor van RCN. We krijgen een bijeenkomst maar er wordt bij gezegd de verhoging gaat door. Maar ben mijn lijstje met vragen al aan het maken en met mij vele anderen. Belangenvereniging hebben we niet maar met een trouwe club die er al 30 jaar komen/staan zijn krachten snel gebundeld. Het is alleen erg jammer dat RCN tot nu toe niet voor suggesties open staat zoals het verhogen over 2 jaar verdelen. Wij wachten de bijeenkomst wel af en anders is er geen keus. Kan moeilijk mijn stacaravan thuis in de straat parkeren en halsoverkop naar een ander camping is ook niet verstandig.