Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

Strafbaar feit en ontbieding verhoor

Vraag gesteld door EvavanAdam op 22 maart 2018

Ik heb een kennisgeving strafbaar feit en ontbieding verhoor gekregen omdat ik de bestuurder was die een jaar geleden een strafbaar feit gepleegd zou hebben.

Het gaat om een O formulier.

Een jaar geleden zou ik een strafbaar feit gepleegd hebben op de "ryksweg Breda". Ik zou door een rood kruis gereden zijn. Ik heb dit nog nooit gedaan en kan me niet voorstellen dat ik dit gedaan zou hebben.

Ten tweede. Ik rij 60.000 km per jaar. Dus ik kan het me niet helemaal voor de geest halen of ik daar was.
In Breda zijn er meerdere rijkswegen.
Exacte locatie staat niet beschreven.
Wat moet ik doen?

Er is een telefonisch verhoor. Hier heb ik niet zoveel zin in, omdat ik bang ben dat ik iets verkeerds zeg.

Er zit een antwoordformulier bij. Heeft dit dezelfde waarde als in verzet gaan?

Kun je bij telefonisch verhoor bezwaar maken?

Wat moet ik doen?


Wat kan de consequentie zijn van dit strafbaar feit?

Antwoord van Michiel

Antwoord van Michiel

ANWB Expert

U heeft met betrekking tot en vermeende verkeersovertreding, welke u in 2017 begaan zou hebben, heeft u van het OM een strafbeschikking (Formulier-O) ontvangen. U heeft hier een aantal vragen over.

Telefonisch verzet mogelijk?
Nee, telefonisch in verzet gaan, behoort derhalve niet tot de mogelijkheden.

Antwoordformulier
Kan niet met zekerheid stellen of het door u tevens ontvangen antwoordformulier, aangemerkt kan worden als zijnde bezwaar. Op zich zou dit formulier daar zelf uitsluitsel over moeten bieden. In bezwaar dient in ieder geval o.a. uw NAW te worden vermeld, alsmede uw BSN en geboortedatum, kenteken voertuig etc.Uw bezwaar dient u naar onderstaand adres te verzenden.

Strafbeschikking
Een strafbeschikking is een straf die opgelegd wordt door het OM voor met name veel voorkomende strafbare feiten. Als u het niet eens bent met zijn strafbeschikking, kunt u bezwaar maken door verzet in te stellen bij het OM. De strafrechter beoordeelt de strafzaak dan in zijn geheel opnieuw.

Per 2015 wordt een aantal verkeersovertredingen - zoals het negeren van rood kruis boven rijstrook - niet langer via de Wet Mulder afgedaan, maar via het strafrecht.

Verjaring recht tot strafvordering
Op grond van art 70 lid 1 sub 1 Wetboek van Strafrecht verjaart een recht tot strafvordering na verloop van 3 jaar.
Verzet
Wanneer u het niet eens met de aan u opgelegde strafbeschikking dan moet u binnen 14 dagen in verzet gaan bij de officier van justitie.

Dat kan op twee manieren; schriftelijk of in persoon.

1. Schriftelijk
Stuur uw bezwaarschrift naar:
Parket CVOM
Postbus 8267
3503 RG Utrecht

2. In persoon
Hiervoor kunt u terecht bij de balie van het dichtstbijzijnde parket.

Dossier opvragen
Wanneer u in verzet gaat, raad ik u aan tevens het strafdossier op te vragen, waarin al de bewijzen vermeld staan. Mocht u na lezing van uw dossier overtuigd zijn, dat u de overtreding wél begaan heeft, dan kunt u w verzet intrekken en akkoord gaan met de strafbeschikking.

Opschortende werking
Indien uw in verzet gaat, heeft dit een opschortende werking ten aanzien van de opgelegde geldboete. Ofwel;bij verzet hoeft u de geldboete voorlopig niet te voldoen.