Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

Hulp bij het invullen formulier politie belgie

Vraag gesteld door JD op 21 april 2015

Wij hebben een formulier ontvangen van politie belgie. Te hard gereden. We moeten dit formulier invullen en terug sturen. Graag wat uitleg hoe we dit precies moeten invullen

Bv bent u bereid een minnelijker schikking te aanvaarden?
Bent u van oordeel dat bepaalde factoren in uw voordeel pleiten

Graag jullie advies

Antwoord van Michiel

Antwoord van Michiel

ANWB Expert

U heeft een verkeersovertreding in België begaan. Vervolgens heeft u hiervoor een antwoordformulier vanuit België ontvangen en heeft hier een aantal vragen over.

Indien u de vraag `Bent u bereid een schikking te aanvaarden` met 'ja' beantwoordt, dan zal de zaak worden afgedaan met een boete en behoeft u dus niet te verschijnen voor het gerecht te België.

De vraag `Bent u van oordeel dat bepaalde factoren in uw voordeel pleiten`dient u met 'nee' te beantwoorden, tenzij er sprake is van een hoogst uitzonderlijke omstandigheid, waardoor u de maximum toegestane snelheid heeft moeten overschrijden.***

Reactie van Hans53:

wij hebben ook zo'n formulier....Wat moet je invullen bij vraag 3: Erkent u deze inbreuk begaan te hebben?
En wat voor boetebedrag kunnen wij verwachten bij een Belgische schikking voor 14 km te hard rijden?
Is het aan te raden het formulier niet in te vullen waardoor het in NL schijnt te worden overgenomen?***

Reactie van Annemieke Zerdoun:

In vraag 3 wordt u gevraagd of u de overtreding erkent. Als dat zo is kunt u met "ja" antwoorden. De boete zal liggen tussen de 50 en 100 euro.

De boete wordt niet lager als deze te zijner tijd in Nederland wordt geïnd. U kunt de boete dan ook gewoon direct betalen.

Voor meer informatie verwijs ik u naar onze website: http://www.anwb.nl/vakantie/nieuws/2013/juli/boetes-in-belgie