Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

opleveren staanplaats bij beeindigen huur in geval geen RECRON voorwaarden van toepassing

Vraag gesteld door Paul van T. op 7 februari 2018

Wij willen onze huur opzeggen van de campingplaats waar onze uitgebouwde stacaravan op staat, die we ca. 20 jaar geleden hebben gekocht en nog in dezelfde staat daar staat.
Het is een wat kleinere en oudere camping en staat weinig op papier.
Er is geen huurcontract.
De verhuurder is niet aangesloten bij de RECRON.
We tekenen elk jaar een A4-tje met gebruiksregels en het enige wat hier op staat in dit kader is een artikel dat koop of verkoop alleen is toegestaan als de er geen andere bestemming voor de standplaats is en dat als die er wel is dat dan de standplaats schoon opgeleverd moet worden.
Om dat Recron niet van toepassing is, daar staat helder dat gewoon schoon opgeleverd moet worden, heb ik in de wet gekeken en eigenlijk alleen het volgende gevonden:
BW boek 7 art 215:
Artikel 224
1.
De huurder is verplicht het gehuurde bij het einde van de huur weer ter beschikking van de verhuurder te stellen.
2.
Indien tussen de huurder en verhuurder een beschrijving van het verhuurde is opgemaakt, is de huurder gehouden de zaak in dezelfde staat op te leveren waarin deze volgens de beschrijving is aanvaard, met uitzondering van geoorloofde veranderingen en toevoegingen en hetgeen door ouderdom is teniet gegaan of beschadigd. Indien geen beschrijving is opgemaakt, wordt de huurder, behoudens tegenbewijs, verondersteld het gehuurde in de staat te hebben ontvangen zoals deze is bij het einde van de huurovereenkomst.

De concrete vraag is nu:
Kunnen we de huur opzeggen en het gehuurde opleveren op dezelfde wijze als we het gehuurd hebben, dus met de uitgebouwde stacaravan er nog op of moeten we zoals de verhuurder zegt schoon opleveren? ( waarvoor wat mij betreft enige wettelijke grond ontbreekt)
Ben benieuwd. Dank voor de aandacht. Paul

Antwoord van Annemieke

Antwoord van Annemieke

ANWB Expert

U heeft een vraag over het opleveren van de door u gehuurde grond op een camping. Er zijn geen algemene voorwaarden die hierover iets aangeven. Het betreft geen RECRON camping.

Het uitgangspunt is dat u de grond leeg oplevert. Dat is alleen anders als u daar met de eigenaar van de grond afwijkende afspraken over heeft gemaakt. Bijvoorbeeld als u de stacaravan verkoopt op de grond met toestemming van de eigenaar van de camping.

U heeft de grond gehuurd, niet de stacaravan. De grond moet u nu weer ter beschikking stellen en uw eigendom zult u moeten verwijderen.

Meer informatie over uw rechten op de camping vindt u op onze website.***

Reactie van Paul van T.:

De campingbeheerder stelt dat ook, maar mijn vraag is op welke (wettelijke) gronden.
De geldende regel is toch dat je het gehuurde oplevert op dezelfde staat als je het gehuurd hebt? ( dus in ons geval met de stacaravan die er op stond )***

Reactie van Annemieke Zerdoun:

Dat volgt uit de aard van het contract. Zoals ik al aangaf huurt u alleen de grond. De grond moet u leeg opleveren. Tenzij er is afgesproken dat u de caravan mag laten staan. Uw eigendom mag u niet laten staan op de grond van een ander als u daar geen contrcat meer mee heeft.

Het feit dat u bij aankoop de caravan op de grond heeft overgenomen vloeit voort uit de afspraken die de vorige eigenaar destijds met de eigenaar van de grond heeft gemaakt. Die afspraken gelden niet automatisch ook voor de koper. Het uitgangspunt blijft dat de grond leeg moet worden opgelevert, tenzij daar afwijkende afspraken over zijn gemaakt.

De door u aangehaalde artikelen zijn van toepassing op woonruimtes, niet op huur van recreatiewgrond. U kunt daar dan ook helaas geen beroep op doen.***

Reactie van Paul van T.:

Hoop dat u het niet erg vindt dat ik nog niet overtuigd ben en ik nog een poging doe met mijn commentaar in uw tekst:

Dat volgt uit de aard van het contract.
# er is geen contract
Zoals ik al aangaf huurt u alleen de grond. De grond moet u leeg opleveren. Tenzij er is afgesproken dat u de caravan mag laten staan. Uw eigendom mag u niet laten staan op de grond van een ander als u daar geen contrcat meer mee heeft.
# en de vraag is dus nog steeds waar dat staat; mijn stelling is dat ik het oplever zoals ik het gehuurd heb.

Het feit dat u bij aankoop de caravan op de grond heeft overgenomen vloeit voort uit de afspraken die de vorige eigenaar destijds met de eigenaar van de grond heeft gemaakt.
# die hebben ook geen afspraken gemaakt
Die afspraken gelden niet automatisch ook voor de koper.

Het uitgangspunt blijft dat de grond leeg moet worden opgelevert, tenzij daar afwijkende afspraken over zijn gemaakt.
# en ik zoek dus nog steeds in het wetboek dat uitgangspunt ipv mijn uitgangspunt dat ik het oplever zoals ik het gehuurd heb


De door u aangehaalde artikelen zijn van toepassing op woonruimtes, niet op huur van recreatiewgrond. U kunt daar dan ook helaas geen beroep op doen.
# de aangehaalde artikelen komen uit afdeling 3 en zijn dus op alle bijzondere overeenkomsten van toepassing
# pas in afdeling 5 gaat het specifiek over de huur van woonruimte

De kernvraag is dus eigenlijk:
1. als er geen overeenkomst is dient dan het gehuurde ( in dit geval de grond ) opgeleverd te worden in de staat waarin het gehuurd is of leeg
2. op welke gronden ( lees welke artikelen in het BW )

Ik ben geen jurist, dus pretendeer natuurlijk niets, maar een gewone consument die moeite doet om het BW door te lezen en tot deze logische conclusie komt. Maar als ik de plank mis sla omdat ik iets over het hoofd zie hoor ik dat uiteraard graag.

Hartelijk dank voor het vervolg, mvg, Paul***

Reactie van Annemieke Zerdoun:

Gebruikelijk is dat de grond leeg wordt opgeleverd. Het hangt vervolgens van de situatie en de gemaakte afspraken en geldende regels af wat in uw specifieke geval van toepassing is.

Om deze regels te kunnen beoordelen wil ik u vragen om het A4-tje waar u elk jaar voor tekent op te sturen.

In de door u aangegeven regel wordt bepaald wat de regels zijn in geval van koop of verkoop. Daarin staat dat "koop of verkoop alleen is toegestaan als de er geen andere bestemming voor de standplaats is en dat als die er wel is dat dan de standplaats schoon opgeleverd moet worden."

De plaats moet volgens de geldende regels dus schoon opgeleverd worden als verkoop in verband met de bestemming niet is toegestaan. Ik kan uit uw informatie niet opmaken of er een specifieke reden is waarom u de caravan niet verkoopt? Dat zou nog van belang kunnen zijn.

Ik ontvang graag de regels van de camping om zo uw mogelijkheden duidelijk in beeld te krijgen.


***

Reactie van Annemieke Zerdoun:

De door u toegestuurde voorwaarden hebik gelezen. Het uitgangspunt blijft echter zoals ik dat eerder heb aangegeven. U huurt de grond. U bent eigenaar van de caravan. Als u weggaat, is moet de grond leeg worden opgeleverd.


In de door u aangegeven voorwaarden wordt aangegeven dat u bij koop met toestemming de caravan, mag laten staan. Is er een andere bestemming, dan moet de grond leeg worden opgeleverd. U wilt deze regeling omzeilen door aan te geven dat u niet verkoopt, maar alleen opzegt.

Hoe dan ook is de caravan uw eigendom. De campingeigenaar kan, mocht u de caravan laten staan, beslissen dat deze verwijderd moet worden. Daar zijn kosten en tijd mee gemoeid. Deze kosten zou de eigenaar vervolgens bij u neer kunnen leggen. Bent u niet bereid deze kosten te betalen, dan kan de eigenaar naar de rechter. De rechter zal vervolgens bepalen of de door u ingenomen stelling, namelijk dat u de caravan mag laten staan, juist is. De rechter kijkt daarbij naar de voorwaarden en de wet. Ook kijkt de rechter naar wat in de branche gebruikelijk is en wat redelijk en billijk is.

Ik kan u vooraf niet voorspellen hoe een rechter zal beslissen. De kans is echter groot dat u in het ongelijk wordt gesteld. U huurt immers de grond, niet de grond en de caravan. Bovendien is het in de branche gebruikelijk dat de grond schoon wordt opgeleverd, tenzij met toestemming de caravan op de grond mag worden verkocht.

Al met al zou ik u in dit geval aanraden om met de campingeigenaar een gesprek aan te gaan. Is het mogelijk de caravan te verkopen op de grond, dan zou ik daar voor kiezen. Is er geen toestemming, dan moet u de caravan verwijderen. U zou nog kunnen vragen of de campingeigenaar bereid is de kosten te delen. Het is aan te raden om te kijken wat de kosten zijn voor het verwijderen van de caravan voor u dit gesprek aangaat. Er zijn bedrijven die hierin zijn zich gespecialiseerd.

Mocht u toch uw caravan laten staan, dan hangt het af van de stappen van de campingeigenaar en eventueel de uitleg van de rechter of u de kosten ( en daarbij kosten voor eventuele experts, de procedure enz.) moet vergoeden.


Heeft u een rechtsbijstandsverzekering, dan zou u deze in kunnen schakelen.