Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

Distributieriem zou vervangen zijn, maar knapt na 2 jaar en 45000 km. Rechten?

Vraag gesteld door LMVWV op 9 oktober 2015

Betreft Ford Focus II 2005, zou 8 jaar of 150.000 km. mee moeten.
Garage vindt het coulant om dit voor ongeveer 2000 euro op te lossen of een ruilmotor tegen 1800 euro, op mijn kosten incl. BTW.
Bedrag lijkt mij heel hoog, merkdealer zegt dat het gewoonlijk 1200 tot 1300 kost.
Heb wel met de auto 45000 km. en 2 jaar gereden, dus 100% vind ik niet logisch, maar wat zou redelijk zijn?
Kan ik vragen vanwege conformiteit de wagen in te laten nemen?
(Redelijke staat, 161000 km., vrij luxe wagon met 1.6 motor.)

Antwoord van David

Antwoord van David

ANWB Expert

U heeft een Ford Focus uit 2005 waarbij de distributieriem is geknapt. Volgens de garage dient u 2000 euro te betalen voor de reparatie of 1800 euro te betalen voor het plaatsen van een ruilmotor.  U heeft 2 jaar en 45.000 km met de auto gereden. De distributieriem zou vervangen zijn. U vraagt wat redelijk is.

Conformiteit

Ook als er geen garantie is afgesproken, of deze is verlopen, dan geeft de wet aan dat u als consument redelijke verwachtingen mag hebben van wat u koopt. Dit wordt ook wel het conformiteitsbeginsel genoemd. Deze verwachtingen hangen dan weer af van onder meer het bouwjaar van de auto, het onderhoud, de kilometerstand, het gebrek zelf en wat er bij aankoop is besproken. Hoe ouder de auto, des te minder u mag verwachten.

U mag verwachten dat een distributieriem langer meegaat dan 45.000 km. En dat de riem daadwerkelijk was vervangen voordat u de auto kocht zoals met u is besproken. Omdat de riem geknapt is, voldoet de auto niet aan de redelijke verwachtingen, er is mogelijk sprake van non-conformiteit. Op grond van conformiteit kunt in beginsel niet de auto in laten nemen. U dient namelijk de verkoper ten eerste de gelegenheid geven het gebrek te herstellen. Het is natuurlijk wel mogelijk hierover te onderhandelen met de dealer. 

In de wet staat dit als volgt vermeld:

Artikel 7:21 BW

1. Beantwoordt het afgeleverde niet aan de overeenkomst, dan kan de koper eisen:

a. aflevering van het ontbrekende;

b. herstel van de afgeleverde zaak, mits de verkoper hieraan redelijkerwijs kan voldoen;

c. vervanging van de afgeleverde zaak, tenzij de afwijking van het overeengekomene te gering is om dit te rechtvaardigen, dan wel de zaak na het tijdstip dat de koper redelijkerwijze met ongedaanmaking rekening moet houden, teniet of achteruit is gegaan doordat hij niet als een zorgvuldig schuldenaar voor het behoud ervan heeft gezorgd.

Als er sprake is van non-conformiteit dan dient de verkoper het gebrek kosteloos te herstellen, tenzij de auto er meer waard van wordt. Dit is bijvoorbeeld het geval als er een ruilmotor wordt geplaatst die aanzienlijk minder kilometers heeft gelopen.