Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

Boete van niet mijn auto

Vraag gesteld door Italie gektes op 31 juli 2017

L.S.
Ik heb op 27 juli 2017 een bericht van de politie (of zo) ontvangen voor een boete (zou op 30 juli ergens gereden hebben waar dat niet mocht). Het betreft echter een boete voor een voertuig dat niet van mij is, terwijl het wel aan mij persoonlijk is gericht.
Het gaat om een Volkswagen met een (waarschijnlijk) Belgisch kenteken.
Hoe los ik dit op?
PS In dezelfde envelop zat ook een boete aan mij gericht voor verkeerd parkeren. Deze klopt. Mijn automerk en nummer en 30/7/2016 toen ik ook in Italie was.

Antwoord van Michiel

Antwoord van Michiel

ANWB Expert

Als ik u goed heb begrepen heeft u in één enveloppe 2 verkeersboetes uit Italië ontvangen. Een van de overtredingen is wel aan u geadresseerd, maar de vermelde auto is echter bij u onbekend. De andere boete wordt niet door u betwist. U vraagt zich af hoe nu te handelen.

Onbetwiste boete
Vanzelfsprekend dient u de niet betwiste boete binnen de gestelde termijn te voldoen.

Betwiste boete
Het is aan u om te bewijzen dat u de overtreding niet heeft begaan. Stellen dat de auto niet van u is niet afdoende; u kunt de auto immers geleend of gehuurd hebben.U moet met bewijs komen waaruit onomstotelijk blijkt dat u e overtreding niet begaan kan hebben.

Wijs hen er tevens op dat beide boetes zich in één enveloppe bevomnden, hetgeen ongebruikelijk is, en er wellicht op kan duiden dat er administratief iets verkeerd is gegaan.

Meer informatie over boete uit Italië vindt u op onze website.

I***

Reactie van JvKnegsel:

De boete wordt primair aan de kentekenhouder gezonden.
Bewijzen dat je zelf niet hebt gereden, is in tegenspraak daarmee als je niet zelf de kentekenhouder bent. Want hoe weet men in Italië wie de bestuurder is en waar hij woont, om de bekeuring naartoe te zenden?

Mogelijk is er inderdaad administratief iets misgegaan. Mogelijk hebben twee bekeuringen op elkaar gelegen en zijn de gegevens van het Nederlandse kenteken zonder verdere controle abusievelijk op dat van dat andere kenteken geplakt/genoteerd.

Wat ook nog kan: een gelijkluidend kenteken als dat van de vragensteller, maar dan uit een ander land, bijvoorbeeld Luxemburg of Portugal. Er is kennelijk een reden waarom de vragensteller een Belgisch kenteken vermoedt.

Vraag bij het maken van bezwaar ook de foto op en de gegevens van het andere, naar vermoed wordt, Belgische kenteken.