Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

Water in de vloerbakken Renault Scenic 3 vervolg op eerder antwoord)

Vraag gesteld door niniherman op 14 maart 2016

Na dit 1e antwoord zou ik graag advies van experts krijgen op het volgende:
-Het is blijkbaar mogelijk dat regenwater in de luchtstroom voor de airco terechtkomt zonder dat je dat merkt of dat je er bij kunt komen
-de afvoerleiding waar normaal dit regenwater in terechtkomt is niet zichtbaar voor de gebruiker en wordt ook niet gecontroleerd in het periodiek onderhoud
-deze afvoer kan op de duur verstopt raken ,ook als het zichtbare rooster goed wordt schoongehouden,daar kleine vuilpartikels makkelijk het grove rooster passeren.Dit is door de gebruiker niet te voorkomen en ook niet waarneembaar.
-bedoelde afvoer kan verstopt raken bij perfecte verzorging zonder dat er een waarschuwingssignaal wordt gegeven of dat dit bij groot onderhoud blijkt.
-de constructeur heeft er kennelijk geen rekening mee gehouden dat bedoelde afvoer ook bij normaal gebruik en onderhoud verstopt zou kunnen raken en dat regenwater dan op niet daarvoor beveiligde compartimenten terecht zou kunnen komen met mogelijk beschadiging van daar aanwezige kwetsbare onderdelen.
-Omdat dit alles zich afspeelt in een kwetsbare zone binnen de auto is met deze constructiefout een onaanvaardbaar risico voor de gebruiker genomen
-het bovenstaande leidt tot de conclusie dat Renault dient te worden aangesproken voorde kosten waarmee de gebruiker zich in voorkomend geval ziet geconfronteerd.

Antwoord van Michiel

Antwoord van Michiel

ANWB Expert

In tegenstelling tot de Scenic II doet een dergelijk probleem zich slechts incidenteel voor bij de Scenic III. Oftwel; vooralsnog geen sprake van een fabricagefout.

Een dergelijk probleem kan zich overigens bij (bijna) alle merken zich voordoen.

Ik raad u tenslotte aan uw dealer een en ander te laten controleren.