Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

2 maanden nadat ik een tweedehands auto koop krijg ik een reparatie van 1000 euro wegens achterstallig onderhoud

Vraag gesteld door Meul86 op 10 maart 2015

Hallo.

Ik heb 2 Maanden geleden een tweedehands auto gekocht zonder garantie.
Nu zijn er 2 maanden om en nu blijkt er veel mis met de auto te zijn, wat ook grotendeels te wijten aan achterstallig onderhoud. Bijv. De catalysator is dichtgeplakt met een soort pasta en begint weer te lekken, de radiator is een kunststof pijpje afgebroken wat weer gekit was, de krukasstabilisator riem is gewoon verpulvert en de krukassensor is kapot. Al bij al is er voor 1000 euro reparatie kosten. Ik heb de verkoper gebeld en gevraagd maar hij voelt zich hier niet verantwoordelijk voor maar bood wel aan om 250 euro mee te betalen. Moet ik hiermee akkoord gaan of heb ik recht op meer ?

Groet Janpieter

Antwoord van David

Antwoord van David

ANWB Expert

Ook als u hebt afgezien van garantie mag u verwachten dat u een auto koopt die geschikt is voor normaal gebruik. Uit uw verhaal kan ik niet volledig opmaken of de auto is gekocht bij een particulier of een professionele verkoper. Wanneer u de auto bij een particulier heeft gekocht, dan geldt voor u als koper wel een zwaardere onderzoeksplicht dan wanneer u bij een professionele verkoper koopt. Dit betekent dat u gedegen onderzoek moet uitvoeren naar de staat van de auto. Hoe ouder de auto is, hoe meer onderzoek u moet doen. Bij een particuliere verkoper moet u er rekening mee houden dat hij geen deskundige is. De verkoper moet u wel inlichten over de mankementen die hij kent. U moet er rekening mee houden dat hij bepaalde mankementen niet opgemerkt heeft.

Ook als u de auto heeft gekocht bij een professionele verkoper, heeft u een onderzoeksplicht.  De auto die u heeft gekocht, moet voldoen aan hetgeen u op grond van de gesloten overeenkomst mocht verwachten.  Dit wordt het conformiteitsbeginsel genoemd. Voldoet de auto niet aan de redelijke verwachtingen dan is er sprake van non-conformiteit. Factoren die bepalend zijn voor wat u mag verwachten van een auto zijn o.a.: leeftijd van de auto, koopprijs van de auto in relatie tot de nieuwprijs, waar u de auto kocht, eventuele garantie en de informatie die door de verkoper is verstrekt over de auto. De verkoper is verplicht u te informeren over bestaande gebreken, voor zover hij daarvan op de hoogte is of had moeten zijn.  Een gebrek dat optreedt in de eerste 6 maanden na aflevering, wordt door de wet verondersteld al aanwezig te zijn toen u de auto kocht.

U kunt niet zomaar de auto laten repareren bij een derde en de kosten hiervan op de verkoper verhalen. U dient in eerste instantie de verkoper aan te schrijven en hem de gelegenheid geven het probleem op te lossen binnen een redelijke tijd. U kunt eisen dat de auto wordt gerepareerd of vervanging van de auto voor een gelijkwaardige (indien het gebrek dit rechtvaardigt). De kosten moeten wel in redelijke verhouding staan met de koopprijs (en in geval van particuliere verkoop is dit niet zomaar mogelijk). Ook moet gekeken worden naar de mate waarin de auto afwijkt van hetgeen verwacht mocht worden.

Weigert de verkoper zijn medewerking, dan kunt u hem schriftelijk in gebreke stellen waarna u de auto ergens anders kunt laten herstellen of u de koopovereenkomst ontbindt. 

Een handig stappenplan dat u kunt gebruiken, vindt u op onze website: http://www.anwb.nl/rechtshulp/koop-en-onderhoud/klachten-na-aankoop/stappenplan-klachten-na-aankoop