Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

weigering garage om nog niet apk goedgekeurde auto aan de eigenaar terug te geven

Vraag gesteld door gerechtshof op 29 mei 2017

mag een garage weigeren om een ter apk keuring aangeboden auto die nog niet apk goedgekeurd is aan de eigenaar af te geven, ook als de termijn van de eerdere goedkeuring nog niet is verlopen?

Antwoord van Annemieke

Antwoord van Annemieke

ANWB Expert

Uw auto is niet goedgekeurd bij de APK keuring. U krijgt uw auto nu niet mee.

Een garage kan het recht hebben om uw auto achter te houden als er bijvoorbeeld sprake is van openstaande rekeningen, of het vermoeden dat u een rekening niet zult betalen. Alleen het feit dat een auto niet APK wordt goedgekeurd is echter geen reden om de auto niet aan u mee te geven.

De vraag is vervolgens wat de gevolgen zijn van het rijden in een auto die niet is goedgekeurd, maar nog wel binnen de vervaldatum valt. Deze vraag zullen wij voor u uitzoeken. Het antwoord volgt binnen enkele dagen.
***

Reactie van Annemieke Zerdoun:

De vraag of u nog mag rijden als de auto APK is afgekeurd kan ik als volgt beantwoorden.

Uw auto moet ten alle tijden aan een aantal permanente eisen (APK) voldoen. Is uw auto afgekeurd dan voldoet uw auto op dat moment niet aan deze permanente eisen.Ook niet als de vervaldatum nog niet is bereikt. Neemt u dan toch deel aan het verkeer dan kunt u hiervoor worden beboet. Ontstaat een ongeval dan zou het niet voldoen aan deze eisen ook een rol kunnen spelen bij de eventuele aansprakelijkheid. U neemt dus een risico als u met de auto gaat rijden terwijl deze is afgekeurd.

U bent zelf verantwoordelijk voor de staat van uw voertuig. Het is dan ook op zich niet gebruikelijk dat de garage uw auto achterhoudt. De ernst van een eventueel gebrek kan hierbij wel een rol spelen.

De garage heeft wel de plicht om de auto bij afkeuring enige tijd ( 90 minuten )vast te houden als er een steekproef wordt uitgevoerd door de RDW.

U zult de garage om opheldering moeten vragen over de werkelijke reden van het achterhouden van uw auto.