Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

Kan een boete uit Pisa door de nationale politie worden geïnd?

Vraag gesteld door 12anton3 op 22 juli 2016

Vorig jaar zijn wij met een huurauto door ZTL gebied gereden in Pisa.
Pisa valt niet onder het EMO incasseringssysteem. Nou vroeg ik mij af, als ik de boete niet betaal en ik rij met mijn eigen auto door Italie, kan de Federale Politie in bijvoorbeeld Milaan mij dan alsnog de boete opleggen?
Daarnaast vroeg ik me af wat de verjaringstermijn is van boetes in Italie. Kunnen ze na 10 jaar nog innen?

Antwoord van David

Antwoord van David

ANWB Expert

U heeft een aantal vragen over een Italiaanse boete die u heeft ontvangen.

Inning boete in Nederland

Zowel Italië als Nederland hebben een Europees besluit getekend dat wederzijdse inning makkelijker maakt. Italië heeft dit besluit maart 2016 in de eigen wetgeving opgenomen. Italië kan een onherroepelijke (als bezwaar en beroepstermijnen zijn verstreken) boete overdragen aan het Nederlandse CJIB. Het CJIB kan de boete dan innen.

Problemen in Italië

Als u de Italiaanse boete niet voldoet, dan wordt dit geregistreerd. De kans bestaat dan ook dat dit bij een volgende bezoek aan Italië voor problemen zorgt. Bij staandehouding kan de Italiaanse politie u dwingen alsnog het boetebedrag te betalen.

Termijn toesturen boete

In Italië kan een boete tot 360 dagen na vaststelling worden verstuurd aan de overtreder. Onduidelijk is wat precies met ‘vaststelling’ wordt bedoeld. Er zijn hierover meerdere opvattingen. Sommigen menen dat het gaat om het moment van vaststelling van de overtreding. Anderen vinden dat het gaat om vaststelling van de identiteit van de overtreder. Dit moment ligt vaak een tijd na de datum van de overtreding, omdat het lang duurt voordat de Italiaanse autoriteiten de gegevens van de overtreder/kentekenhouder hebben ontvangen van de RDW.

Vanwege deze verschillen in uitleg is de uitkomst van een eventueel bezwaar moeilijk te voorspellen. Als het bezwaar wordt afgewezen, wordt de boete verdubbeld. Wij adviseren om die reden alleen bezwaar te maken als u kunt aantonen dat u de overtreding niet heeft begaan, of de boete heeft ontvangen 360 dagen na datum vaststelling identiteit.

Termijn bezwaar

Bezwaar tegen de boete moet binnen 60 dagen na ontvangst van de bekeuring bij de daarin vermelde instantie. Na verloop van deze termijn is bezwaar niet meer mogelijk.

Tegen het feit dat u een aanmaning na langere tijd ontvangt kunt u geen bezwaar maken. De verjaringstermijn voor de tenuitvoerlegging van geldboetes is namelijk vijf jaar.

Tenuitvoerlegging ook in Nederland mogelijk

Indien de boete niet op tijd wordt betaald kan betaling worden afgedwongen indien u in Italië zou worden aangehouden.

Ook in Nederland kan betaling worden afgedwongen.

Op grond van het Europese Kaderbesluit wederzijdse inning van geldelijke sancties kan een EU-lidstaat de inning van een geldboete aan Nederland (het CJIB) overdragen. Voor deze wederzijdse inning is vereist dat de EU-landen het Kaderbesluit in hun nationale wetgeving hebben geïmplementeerd. Dit Kaderbesluit is eind vorige maand in de Italiaanse wetgeving opgenomen. Dat betekent dus dat de boete door het CJIB in Nederland kan worden geïnd.

Al en met al adviseer ik u de boete te betalen.

Meer informatie over Italiaanse boetes vindt u op onze website.***

Reactie van Louis Schellekens :

Begin 2014 ben ik kennelijk meermaals geflitst in een ZTL in Italië. Alhoewel ik daar Parkings in stadscentra heb bezocht heb ik die P-bonnetjes niet bewaard en kan dat dus niet bewijzen. Na veel meer dan een jaar kreeg ik van een NL incassobureau (NIB) aanmaningen dat ik een bekeuring die aan mij was "betekend" niet tijdig had betaald. De boete was inmiddels opgelopen. Maar het leek een 'test' van een van de vele bekeuringen. Want van de verhuurder had ik wel bericht gehad dat ik 3 x in een ZTL geflitst was, maar daar stond bij dat dit nog geen formele bekeuring was, maar slechts een aankondiging dat ze mijn gegevens aan de politie hadden doorgegeven. Waar ze als administratiekosten wel 3 x 65,- voor cashten van mijn CC. Gek genoeg zijn de 'overtredingen' begaan in Noord Italië en kwamen de bekeuringen uit Sicilië(!). Het lijkt erg op een maffiose val voor toeristen. De ZTL bordjes waren ter plaatse niet veel groter dan een huisnummer in NL. Niet zoals soms als voorbeeld wordt getoond van duidelijke en grote omvang. Toen ik bewijs vroeg aan het NL incasso bureau dat ik voor ontvangst of kennisname van enige bekeuring had getekend (en zei dat ik aangifte oplichting zou doen als 'n handtekening van mij op enig stuk zou staan omdat ik zeker niet voor ontvangst had getekend) bleef het stil. Na weer een jaar geïnformeerd hoe het zat, en incasso bureau legde uit dat ze de opdrachtgever hadden laten weten dat ik weigerde te betalen en de zaak was gesloten. Na weer een jaar vastgesteld dat ze geen poot hebben om op te staan, want als ze in hun recht stonden kwamen ze het geld wel 'ophalen". Beetje laf dat ze niet toegeven dat ze simpelweg te laat zijn (de redelijke termijn die in jurisprudentie is vastgesteld bedraagt een jaar, niet meer) en dat daarmee de bekeuring(en) zijn komen te vervallen. Maar ze blijven desgevraagd ondanks dat toch spreken van een (reeds ruim 3 jaar) openstaande factuur. Ik ging graag naar Italië.... Nu niet meer.