Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

Heeft een lijnbus altijd voorrang bij het oprijden van een rotonde?

Vraag gesteld door voorrang op 29 augustus 2016

Heeft een lijnbus altijd voorrang als deze een rotonde op rijdt, ook als ander verkeer voorrang moet verlenen aan het verkeer dat op de rotonde rijdt?

Antwoord van David

Antwoord van David

ANWB Expert

U vraagt of een lijnbus altijd voorrang heeft wanneer deze een rotonde op rijdt.

Autobus
In artikel 56 van het RVV 1990 staat dat binnen de bebouwde kom bestuurders aan bestuurders van een autobus de gelegenheid moeten geven van een bushalte weg te rijden, wanneer de bestuurder van die autobus door het geven van een teken met zijn richtingaanwijzer zijn voornemen om weg te rijden kenbaar maakt.

Voorrangsregel lijnbussen
Van een speciale voorrangsregel voor lijnbussen op rotondes is geen sprake. Alle bestuurders dienen zich te houden aan de verkeersregels ter plekke en de algemene verkeersregels.