Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

Auto achter camper

Vraag gesteld door Paul J op 29 maart 2017

Ik heb in 2012 het Car-A-Tow systeem aangeschaft, maar ondervind in toenemende mate problemen in het buitenland (o.a. Belgie, Frankrijk, Duitsland en Spanje). Conform het advies van de ANWB heb ik de importeur (Car-A-Tow Europe in Stiens) aangetekend geschreven dat ik de koopovereenkomst wil ontbinden op grond van dwaling. De importeur reageert echter totaal niet. Niet op brieven, niet op mails. Ik begrijp dat er meer triangel-eigenaren zijn met dit probleem. Zijn er nog meer mogelijkheden om de importeur op zijn minst tot een reactie te dwingen?

Antwoord van Marika

Antwoord van Marika

ANWB Expert

U heeft een triangel (Car-A-Tow) gekocht op basis van informatie van de verkoper, welke informatie niet juist bleek. U wilt van de overeenkomst af, maar de verkoper reageert niet.

Triangel
In Nederland en in het Verenigd Koninkrijk is het toegestaan om met dergelijke door een triangel verbonden combinaties te rijden, in andere Europese landen niet, omdat dit wordt gezien als slepen. De importeur vermeldt op zijn website wel dat slepen in veel landen is verboden, maar dat het getrokken voertuig als een aanhangwagen beschouwd wordt en dat dit wel is toegestaan. Omdat de importeur zijn klanten dit voorhoudt, geeft hij dus verkeerde informatie.

Dwaling door verkeerde informatie
U kunt een beroep doen op dwaling en de overeenkomst vernietigen. U heeft de overeenkomst immers gesloten op grond van verkeerde informatie. U kunt de ondernemer (nog eenmaal) een brief (aangetekend) sturen. In deze brief moet u aangeven dat u van de verkeerde informatie bent uitgegaan (het gebruik in het buitenland was toegestaan) en u de koopovereenkomst niet gesloten had als u wel de juiste informatie had en dat u daarom de overeenkomst vernietigt.

Naar de rechter
Indien de verkoper daarmee niet akkoord gaat, of niet reageert, kunt u overwegen het geschil voor te leggen aan de rechter.
Als u een rechtsbijstandverzekering hebt die dit geschil dekt, dan kunt u hen om bijstand vragen.

Informatie over auto achter de camper slepen en dwaling bij aankoop kunt u vinden op onze website.***

Reactie van corsch:

ik heb een citroen berlingo met het car -a-tow systeem maar heb die kompleet gekocht bij een auto bedrijf ik heb meer geld betaald 1000 euro omdat dit systeem erop zit en ook nog op hun site word aangegeven dat ze door dat hun een uniek systeem hebben onderscheiden van de rest dat dit systeem wel door heel Europa is toe gestaan omdat dit een aanhanger systeem is maar dat klopt volgens jullie niet kan ik Car-a-tow om terug gave vragen niet voor totaal het hele bedrag maar wat ik er meer voor heb betaald bij het auto bedrijf? want ze zeggen het nog steeds op hun site daar ben ik eigenlijk ook vanuit gegaan