Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

Aansprakelijkheid autowasserette

Vraag gesteld door Lexburg op 8 maart 2018

Mijn autowasserette heeft onlangs een bordje opgehangen dat hij niet aansprakelijk is indien er in de wasserette iets aan de auto beschadigd wordt. Mijn vraag is of een bedrijf met zo'n eenvoudig bordje de (wettelijke) aansprakelijkheid kan omzeilen. Vorig jaar brak namelijk mijn ruitenwisser tijdens de schoonmaakbeurt. Dat heeft hij toen wel opgelost.

Antwoord van Michiel

Antwoord van Michiel

ANWB Expert

U vraagt zich af of een wasserette iedere aansprakelijkheid kan uitsluiten middels plaatsing van een bordje met de tekst ' wassen op eigen risico' of woorden van gelijke strekking.

Schade
Een ieder draagt zijn eigen schade, totdat men kan bewijzen dat een ander hier aansprakelijk voor is.

Eien schuld
Als er aan een auto schade ontstaat in een wasstraat, dan dient er te worden nagegaan of de eigenaar van de auto al de instructies heeft opgevolgd (ramen dicht, antenne eraf, etc).

Als vaststaat dat de schade aan de auto niet door 'eigen schuld' is ontstaan, dan kunt u de wasstraat in beginsel aansprakelijk stellen voor al de door u geleden schade.

Onredelijk bezwarend beding
Op grond van art 6:237 sub f BW kan de wasstraat in haar voorwaarden, niet iedere aansprakelijkheid uitsluiten. Ook niet door plaatsing van een dergelijk bordje.

Geschillen
wanneer de wasserette is aangesloten bij de BOVAG, dan kunt u eventuele geschillen ter beoordeling voorleggen aan de Geschillencommissie.