Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

Zes boetes voor het rijden in ZTL gebied in Bologna

Vraag gesteld door jet93 op 12 december 2018

In april 2018 heb heb ik deelgenomen aan een studententrip naar Bologna. Ik heb in Bologna bij Sixt een auto gehuurd voor vier dagen. Ik heb aan de medewerkers van Sixt op Bologna Airport gevraagd naar eventuele milieu stickers en gezegd dat ik in het centrum van Bologna ga rijden met de gehuurde auto. De medewerkers van Sixt hebben mij gezegd dat ik geen milieustickers of iets dergelijks nodig heb.

Op 5 december 2018 heb ik een envelop met zes boetes gekregen die in het centrum van Bologna zijn gemaakt. Het zijn boetes voor het binnenrijden van een ZTL gebied zonder authorisatie daarvoor. Ik heb op 17 april 2018 binnen één uur drie boetes gekregen voor hetzelfde delict. Op 16 april 2018 heb ik twee boetes ontvangen voor hetzelfde delict en op 18 april heb ik één boete ontvangen voor hetzelfde delict. Ik heb gelezen dat het controleren van kentekens door toezichtcamera's plaatsvindt en dat boetes automatisch worden uitgeschreven via een systeem.

Ik ben door Sixt niet op de hoogte gebracht en ik wist zelf ook niet dat er zo een zone bestond. Het bord dat aangeeft dat je een bepaald gebied niet mag betreden met de auto zonder authorisatie daarvoor is totaal onduidelijk. Er staat alleen Zona Traffico Limito. Naast dat ik boetes heb ontvangen, moet ik ook nog eens aan Sixt zes keer een bedrag van €36 aan administratiekosten betalen voor het overdragen van mijn gegevens aan de autoriteiten in Bologna.

Ik vraag me af of het rechtvaardig is dat ik zes boetes heb gekregen voor hetzelfde delict. Vooral omdat het uitschrijven van deze boetes automatisch heeft plaatsgevonden denk ik dat het onrechtvaardig is dat ik zes boetes heb ontvangen voor hetzelfde delict. Ik ben ook niet gewaarschuwd dat ik zo een zone niet mag betreden, zodat ik maatregelen had kunnen nemen. Ik reed de ene straat in waar een toezichtcamera stond en kreeg een boete en ik reed de straat uit en ik had alweer een boete te pakken.

Heeft iemand ervaring hiermee of advies over wat ik kan doen? De boetes zijn rond de €111 per stuk en zijn voor mij als student niet betaalbaar. Daarbij komt ook nog een zes keer €36 aan administratiekosten aan Sixt. Totaal kom ik uit op een bedrag van +/-€900 dat erg veel geld is.

Bij voorbaat dank.

Met vriendelijke groet,

Jet

Antwoord van Marlijn

Antwoord van Marlijn

ANWB Expert

U heeft in april 2018 bij Sixt een huurauto gehuurd en bent daarmee naar (het centrum) Bologna gereden. Begin december heeft u zes boetes ontvangen voor het binnenrijden van de verkeersluwe zone in het centrum van Bologna (de zgn. ZTL, Zona Traffico Limitato). Naast de boetes heeft u van Sixt een facturen ontvangen voor de administratiekosten (€ 36 per boete). U wilt weten wat u kunt doen.

Ik kan me voorstellen dat u geschrokken bent van de hoeveelheid boetes en de hoogte van het totale boetebedrag.

In Italië hebben meerdere stadscentra een Zone Trafico Limitato (ZTL). Dat zijn zones die beperkt toegankelijk zijn voor verkeer. Je mag er alleen op bepaalde tijden of met speciale ontheffing inrijden. De zones worden aangeven met een verbodsbord. Als je er toch inrijdt, wordt dit geregistreerd door een camera. Voor deze zones heb je dus geen milieusticker nodig, zoals in sommige Europese steden wel geldt.

In mijn antwoord ga ik ervan uit dat de boetes op uw naam staan en dat u ze niet via Sixt heeft ontvangen.

Bezwaar maken
In principe geldt elke overtreding als een nieuw strafbaar feit. Over het algemeen wordt bezwaar hiertegen niet gehonoreerd. In uw geval gaat het wel om een grote hoeveelheid bekeuringen. Om die reden is het het proberen waard bezwaar aan te tekenen. Wellicht wil men uit coulance de boetes gedeeltelijk kwijtschelden.
In de boetes die u heeft ontvangen, staat beschreven hoe u bezwaar kunt maken. Op onze website vindt u meer informatie over bezwaar maken tegen boetes.

In Nederland kunnen deze boetes alleen door het CJIB dwingend ten uitvoer worden gelegd ofwel geïnd worden.

Administratiekosten verhuurder
Naast de boetes heeft de verhuurder Sixt per boete administratiekosten in rekening gebracht. Sixt heeft conform de algemene voorwaarden het recht om bij door u begane verkeersovertredingen administratiekosten in rekening te brengen. Ook richting Sixt adviseer ik u om een beroep te doen op coulance en te vragen of zij de in rekening gebrachte kosten willen matigen. Daarbij kunt u aanvoeren dat u bij het afhalen de auto geïnformeerd heeft naar beperkende maatregelen voor het rijden in het centrum van Bologna.

Meer informatie over verkeersboetes uit Italië, de steden met met beperkte toegang en inning van Europese boetes in Nederland vindt u op onze website.