Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

Peiling kustbebouwing

Er is discussie ontstaan over het plan van de minister van I&M om het algemeen verbod op bouwen in het kustgebied (strand, zee en duinen) los te laten. Hierbij ontstaat er meer ruimte voor recreatieve en toeristische ontwikkelingen zoals strandpaviljoens, die het gehele jaar open zijn. Maar ook is er vrees dat duinen volgebouwd gaan worden; de zogenaamde `belgische toestanden`. Deze angst voert nu in het publieke debat de boventoon. 

Peiling onder leden

Voor de ANWB een reden om aan haar leden te vragen hoe zij hier tegen aan kijken. Immers de ANWB komt op voor de belangen van haar leden en weet dat het kustgebied een belangrijke toeristische en recreatieve trekpleister is.

Afgelopen week heeft de ANWB een representatieve peiling onder 530 leden gehouden. We hebben de leden uitgelegd wat de discussie is en vervolgens bevraagd over hoe zij tegen de verschillende soorten van bebouwing aankijken.

Uitkomst peiling

Belangrijke uitkomst is dat een meerderheid van de ANWB-leden een voorstander is van de mogelijkheid om strandpaviljoens het gehele jaar open te houden; ook ontwikkelingen als vakantieparken met natuur achter de dijken wordt door een meerderheid als acceptabel geacht.

Een grote meerderheid vindt echter het bebouwen van duingebieden met woningen, vakantieparken of hotels, onacceptabel. De ANWB zal de politieke discussie hierover volgen en de uitkomsten van de ledenpeiling benutten bij de politieke beinvloeding.

Zie de vraagstelling en uitkomst in de tabel hieronder.

Bij nieuwe kustbebouwing gelden wel regels over kustveiligheid en natuurbescherming. Maar daarnaast mag er meer gebouwd worden, mits provincies en gemeenten dat toestaan. Welke van de volgende uitbreidingen in het kustgebied zijn volgens u wel of niet acceptabel?

 

Wel acceptabel

Niet acceptabel

Ik kan geen
standpunt
kiezen

Geen mening

Nieuwe woonwijk in
duingebieden

 9,1%
48

79,8%
423

5,7%
30

5,5%
29

Nieuwe hotels in
duingebieden

18,7%
99

66,6%
353

7,9%
42

6,8%
36

Nieuwe vakantieparken
in duingebieden

17,2%
91

67,9%
360

10,0%
53

4,9%
26

Ontwikkelingen vakantieparken
en natuur achter de dijk

46,2%
245

32,6%
173

14,2%
75

7,0%
37

Meer ruimte voor uitbreiding
van toeristische attracties in
bestaande toeristische hotspot
(Zandvoort/Renesse)

39,1%
207

41,1%
218

11,3%
60

8,5%
45

Meer ruimte voor uitbreiding
van bestaande hotelaccommodatie

34,5%
183

46,2%
245

12,1%
64

7,2%
38

Meer ruimte voor vakantiehuisjes
op het strand die het hele jaar
beschikbaar zijn

32,6%
173

50,2%
266

9,8%
52

7,4%
39

Meer ruimte voor strandpaviljoens
(horeca) op het strand die het
hele jaar open zijn

57,5%
305

26,0%
138

10,2%
54

6,2%
33