Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

Versnellen elektrisch rijden helpt bij duurzaam herstel uit de crisis

De ANWB herkent zich in het advies van de Raad voor de Leefomgeving en Infrastructuur om de overgang naar elektrisch vervoer te versnellen. Tegelijkertijd maakt de ANWB zich zorgen over de bereikbaarheid van Nederland als door de coronacrisis investeringen in infrastructuur in de wacht gezet worden. Investeringen in de bereikbaarheid vindt de ANWB noodzakelijk voor economisch herstel na de coronacrisis.

De ANWB is blij met de oproep van het adviesorgaan om de transitie naar elektrisch rijden te versnellen door de vraag naar elektrische auto’s en e-bikes te stimuleren en de fietsinfrastructuur te verbeteren. In het recent gepubliceerde advies ‘groen uit de crisis’ pleit de Raad voor de Leefomgeving en Infrastructuur voor een groen herstel na de coronacrisis waarin de economie en een duurzame leefomgeving hand in hand gaan. Om de ambities uit het klimaatakkoord te realiseren is de overstap naar de elektrische auto volgens de ANWB van cruciaal belang.

Subsidiepot verruimen

De subsidiepot voor nieuwe elektrische auto’s die de aanschaf van een elektrische auto voor particulieren stimuleert is na ruim een week al leeg voor dit jaar. De ANWB pleit er daarom voor om deze subsidiepot te verruimen. Eerder waarschuwde de ANWB al dat de subsidie die beschikbaar was voor 2020 snel op zou zijn.

Nieuwe wegen in de wachtstand

De ANWB maakt zich zorgen over de bereikbaarheid van Nederland als het kabinet gehoor geeft aan de oproep van de adviesraad om door de coronacrisis belangrijke projecten voor de bereikbaarheid en de verkeersveiligheid van Nederland te vertragen. Investeringen in bereikbaarheid en verkeersveiligheid zijn volgens de ANWB essentieel voor snel economisch herstel na de coronacrisis. Eerder liepen al veel projecten vertraging op door de stikstofcrisis. Uit cijfers van de ANWB blijkt dat de noodzaak om capaciteitsproblemen op de weg op te lossen blijft. Dit is tijdens de coronacrisis ook onverminderd relevant gebleven. De verkeersintensiteit op de weg was eind juni bijna op hetzelfde niveau als een jaar geleden. 

De adviesraad volgt in het advies het pleidooi van de ANWB om sterk te investeren in tijdig en goed gepland onderhoud aan bruggen, sluizen en tunnels. Goed onderhoud voorkomt uitval van belangrijke delen van het wegennet en houd Nederland bereikbaar.