Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

ANWB bacht wegknelpunten leden opnieuw onder aandacht

Op 29 november debatteerde de Tweede Kamer met minister Van Nieuwenhuizen (I&W) over het Meerjarenprogramma Infrastructuur, Transport en Ruimte (MIRT). In het MIRT staan alle infrastructuurprojecten van het Rijk.

Twee jaar geleden bood de ANWB meer dan 4.000 knelpunten aan de Tweede Kamer aan, waar leden onderweg oponthoud ervaren. Dat zijn knelpunten op wegen van het Rijk, maar ook van provincies en gemeenten. 

De Kamer vroeg de minister destijds om de knelpunten te bespreken met provincies en stadsregio’s.
Twee jaar later constateert de ANWB dat een aantal knelpunten voortvarend is opgelost, maar dat een aantal belangrijke knelpunten meer prioriteit moet krijgen. Via onderstaande brief vroeg de ANWB opnieuw aandacht voor deze knelpunten.

Brief aan Voorzitter en leden van de vaste commissie I&W

Zie ook

ANWB-leden melden meer dan 4000 knelpunten