Tanken van brandstof E5, E10 en E85

Benzine gemengd met ethanol

In diverse Europese landen - vooral in Duitsland, Frankriijk en België - bieden tankstations met bio-ethanol aangelengde benzine aan. Ook in Nederland zal dat steeds vaker het geval zijn. Dit type brandstof wordt aangeduid met E5, E10 of E85. De E staat voor ethanol, het getal voor het percentage toegevoegde ethanol.

Wat is E10?

E10 is een mengsel van 90 procent fossiele brandstof en 10 procent (bio-) ethanol. Bio-ethanol is een alcohol dat gemaakt wordt door fermentatie uit suiker, maïs of tarwe. Ethanol is agressiever dan benzine voor zowel metalen als kunststoffen en kan daardoor motoronderdelen zoals pakkingen en afdichtingen aantasten. E10 geeft voor de meeste (90%) gewone benzine auto’s echter geen problemen. Voorts is er E5. Dat is dus voor 5 procent aangelengd met ethanol. Vaak is Euro95 in de praktijk al E5. E85 bestaat voor 85 procent uit ethanol. Dat kun je alleen tanken als je motor er op is aangepast.

Voor ongeveer tien procent van de auto's geldt dat ze niet geschikt zijn voor brandstof E10. Voor auto’s en motoren die niet geschikt zijn voor E10 adviseert de ANWB normale Euro 95 te tanken. Als die niet aan de pomp te krijgen is zal SuperPlus 98 of een premium brandstof gekozen moeten worden.

E10 check

Klik hier om te zien of je auto geschikt is voor het rijden op E10

Waarom E5, E10 en E85?

Bijmenging met bio-ethanol betekent dat onze voertuigbrandstof voor een deel uit zogenaamde ‘hernieuwbare’ energie bestaat. Hernieuwbare energie is het antwoord op de eindige voorraad fossiele brandstoffen. Verder is bio-ethanol een wapen in de strijd tegen klimaatverandering. Met bio-ethanol kan de CO2-uitstoot van het wegverkeer worden verlaagd.

De naam E10 geeft aan dat het een mix is van 10% ethanol met 90% benzine. Normale Euro95 (of SuperPlus 98) mag tot maximaal 5% ethanol bevatten. Circa 90% van de auto's kan probleemloos E10 tanken. Als er hogere percentages worden toegepast (E15 of bv. E85 met 85% ethanol) zijn er aanpassingen aan de benzinemotor nodig. Dat soort speciaal aangepaste auto’s zijn overigens wel te koop, vaak worden ze met Flex Fuel Vehicle (of FFV) aangeduid.

Komt E10 ook naar Nederland?

Ja, E10 is natuurlijk nu ook al op sommige plekken verkrijgbaar maar we bedoelen hier dat er ook in Nederland een verplichting zal komen. Dat houdt in dat tankstations verplicht E10 moeten aanbieden. Het tijdspad voor die verplichting is nog niet helemaal uitgestippeld maar de staatssecretaris heeft recent uitgesproken dat dit voor 2020 zal zijn. 

Zoals het er nu naar uit ziet zal de verplichting in Nederland niet inhouden dat Euro95 vervangen wordt door E10 maar mogen Euro95 en E10 naast elkaar worden aangeboden. Dat het mag wil natuurlijk nog niet zeggen dat het ook gaat gebeuren. De meeste tankstations hebben 2 ondergrondse opslagtanks voor benzine’s, nu vaak één voor euro 95 en één voor een Premium Brandstof met octaangetal 98. Een extra opslagtank plaatsen is behoorlijk prijzig en zeker niet alle tankstations zullen die investering kunnen of willen doen. Dan wordt het kiezen of ze naast E10 een premium brandstof of euro95 willen aanbieden.

Wat vindt de ANWB?

De ANWB steunt het zoeken naar alternatieven voor fossiele brandstof en naar manieren om de CO2 uitstoot door verbranding van brandstof te verminderen. Toevoegen van ethanol aan benzine is zo’n alternatief. Wel pleiten we ervoor dat ook E5 (Euro 95 en/of SuperPlus) beschikbaar blijft als E10 verplicht wordt, en dat de invoering niet gaat leiden tot lastenverzwaring voor automobilisten.
Brief van ANWB aan Tweede Kamercommissie Infrastructuur en Milieu (pdf)

Kan ik E10 tanken ?

Euro 95 wordt als sinds 2005 bijgemengd met kleine percentages (eerst 2%, later 5%) ethanol. Deze lage bijmenging veroorzaakt geen problemen. Met de dubbele hoeveelheid, 10% zoals E10, moeten auto’s er wel geschikt voor zijn. Dat is bij circa 90% van het wagenpark het geval. 
De autofabrikanten hebben gegevens beschikbaar gesteld over welke auto’s wel en welke niet geschikt zijn. Die gegevens kun je via onderstaande website raadplegen.
Klik hier om te zien of je auto geschikt is voor het rijden op E10

Als je auto of motor niet geschikt is voor E10 of als je twijfelt dan adviseren we om Euro95 te tanken of anders een SuperPlus 98 brandstof. 

Bij niet geschikte auto’s gaat het om kunststoffen en metalen (of aluminium) die aangetast kunnen worden. In de regel gebeurt dit niet direct maar is het een wat langer proces. Uit een duurtest die we hebben gehouden met een ongeschikte auto waren er na 7.000 km nog geen sporen van aantasting te vinden. Echte problemen ontstonden pas na nog eens 20.000 km. Zie een duurproef met een auto die E10-ongeschikt is.

Mocht je in de situatie komen dat er alleen E10 te krijgen is en je moet tanken, tank dan niet helemaal vol opdat je bij het volgende tankstation nog met normale brandstof kunt bijtanken. Zo verlaag je zelf het percentage ethanol.

Hoe zit het in de buurlanden?

Duitsland

E10 wordt op grote schaal aangeboden in Duitsland maar ook Euro 95 is nog goed verkrijgbaar. E10 wordt aangeduid als Super E10 of Super 95 E10. Euro 95 heet in Duitsland Super of Super 95 of ook wel Super E5, Super 95 E5, Super 95 Oktan, Super bleifrei, Superbenzin of E5 Eurosuper.Daarnaast is er ook nog SuperPlus 98 (Super Plus 98/98 Oktan), dit betreft een reguliere premium brandfstof (geen E10 variant).

Frankrijk

In Frankrijk is Euro 95 nauwelijks meer langs de snelweg te verkrijgen. E10 wordt in Frankrijk aangeduid als SP95-E10. In deze naam staat SP voor Sans Plomb (ongelood), 95 voor octaangetal 95 en E10 voor een bijmenging van 10% bio-ethanol. Buiten de snelwegen om is de gewone Euro 95 wel goed verkrijgbaar. Loodvrije Superplus 98 (Super Sans Plomb 98) is goed verkrijgbaar. Bij BP heet deze benzine Super Green.

België

Sinds 1 januari 2017 is Euro 95 (Super 95/Eurosuper 95/Essence Sans Plomb) vervangen door 95 E10. Op alle pompen met E10 is een groene sticker aangebracht met de vermeldingen Benzine 95 E10. Gewone Euro 95 is niet meer verkrijgbaar. Als je auto niet geschikt is voor E10 moet je Superplus 98 (Super Sans Plomb 98) tanken.
 

Zie ook

Duurproef met E10 in E10-ongeschikte auto

Alles over brandstoffen