Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

Privacy statement ANWB Motorverzekering

U heeft een ANWB Motor Verzekering afgesloten. U heeft ermee ingestemd om een track&trace-zender te monteren en te gebruiken.

Er is een zender aan de motor gemonteerd. Deze zender geeft de locatiegegevens door. Deze gegevens worden bewaard. In dit privacy statement leest u specifiek wat we met uw locatiegegevens doen. Wij beantwoorden de volgende vragen:

  • Wie verzamelt de locatiegegevens en voor welk doel
  • Welke gegevens slaan we op?
  • Hoe werkt de track&trace-zender?
  • Wie kan de locatiegegevens bekijken?
  • Hoe kunt u uw gegevens bekijken of wissen?

Wie verzamelt de locatiegegevens en voor welk doel?

De locatie- en motorgegevens ontvangt KPN N.V. en bewaart zij in een database. Het doel van het opslaan en kunnen monitoren van de locatiegegevens is om na een diefstalmelding de motor terug te vinden. De melding van diefstal van de motor doet u aan de verzekeraar (schadeafdeling) en het VbV zoals op uw groene kaart vermeld staat. De verzekeraar stelt na een diefstalmelding de recente locatiegegevens en motorgegevens beschikbaar aan Fris Nederland B.V. (handelend onder de naam FRIS zijnde Find Recover & Insurance Service en hierna te noemen FRIS). FRIS krijgt inzage in de recente locatiegegevens van de motor nadat hij vermist is gemeld.

Welke gegevens slaan we op?

Locatiegegevens
Standaard worden de laatste twee locaties van de motor bewaard. Om te waarborgen dat de zender werkt. Na een diefstalmelding worden alle locatiegegevens van de zender voor maximaal 54 uur bewaard om de opsporing mogelijk te maken.

Motorgegevens
Om de motor te kunnen identificeren bij opsporing slaan we het merk, type en kenteken/meldcode op van de verzekerde motor. Deze locatie-en motorgegevens zijn geen persoonsgegevens voor KPN en FRIS.

Hoe werkt de track&trace-zender?

Aan uw motor is een zender gemonteerd. Deze zendt een speciaal radiosignaal uit, genaamd: LoRa. Het lokaliseren via het LoRa netwerk stelt ons in staat de positie van uw motor te bepalen. Alleen de laatste locatiegegevens worden bewaard. Na een diefstalmelding start een zoektocht van 48 uur om de verblijfplaats van de motor te achterhalen en de motor in beslag te nemen. In dit geval bewaren we meer locatiegegevens en over een langere periode (maximaal 54 uur). De zoektocht draagt de verzekeraar op aan een daartoe gespecialiseerd bedrijf dat beschikt over buitengewoon opsporingsambtenaren (BOA's): FRIS. Zodra u de motor als vermist opgeeft ontvangt FRIS van de verzekeraar een zoekopdracht. FRIS heeft toegang tot de meest recente locatiegegevens en motorgegevens op het KPN platform.

Wie kan de locatiegegevens en motorgegevens bekijken?

De locatiegegevens en motorgegevens zijn in te zien door:

  • FRIS zodra ze van de verzekeraar de opdracht hebben gekregen de motor te zoeken. Hiermee kunnen zij de motor lokaliseren en door de politie laten terugvorderen.
  • Unigarant (aanbieder van de motorverzekering en 100% dochter van de ANWB) om diefstalschades te analyseren. Daarnaast gebruikt zij uw verzekerings- en persoonsgegevens om aan u te melden dat de motor is teruggevonden.

Voor FRIS geldt dat zij geen relatie kan leggen tussen uw motor, het motorgebruik en u als persoon. Unigarant kan op basis van het kenteken en polisnummer de motor herleiden naar u. Dat is nodig om contact met u op te nemen als de motor is teruggevonden en te overleggen over het terugbrengen van de motor. Of om contact met u op te nemen over de schade uitkering als de motor niet is teruggevonden.

Zijn de locatiegegevens van de motor goed beveiligd?

De locatiegegevens van de motor (LoRa netwerk) slaat KPN op. Deze gegevens zijn goed beveiligd. Verschillende KPN diensten zijn ISO 27001, ISO 22301 en NEN 7510 gecertificeerd. KPN voldoet aan alle Nederlandse regelgeving over databeveiliging.

Gegevens bekijken

U kunt de diefstal van uw motor telefonisch melden. U kunt zelf de locatiegegevens van uw motor niet bekijken. Nadat u uw verzekering heeft beëindigd worden de locatiegegevens automatisch gewist.

Onze contactgegevens

Voor vragen, klachten of meer informatie kunt u contact opnemen met één van onze collega's.