Streetwise next level: 3 verkeersprogramma's

Voor het voortgezet onderwijs

Jongeren tussen de 12 en 16 jaar lopen veel risico in het verkeer. In deze periode fietsen jongeren vaak langere routes ten opzichte van de basisschool en fietsen zij vaker zelfstandig. Daarnaast zijn jongeren van deze leeftijd nog volop in ontwikkeling, het groepsgedrag en afleiding door onder andere de mobiele telefoon en de groepsdruk kunnen een grote rol spelen in hun gedrag. Daarom zet de ANWB het verkeersprogramma Streetwise next level in.

Streetwise next level is een interactief verkeersprogramma dat landelijk wordt ingezet voor de eerste drie leerjaren van alle niveaus van het voortgezet onderwijs. Het verkeersprogramma wordt gegeven door professionele ANWB-instructeurs. 

De drie verkeersprogramma’s hebben als algemeen doel om een positieve gedragsverandering te bewerkstellingen op het gebied van verkeer. Het doel van het programma is daarom ten eerste om kennis over verkeersregels te vergroten en te verbeteren. Ten tweede krijgen jongeren meteen inzicht in de gevolgen van hun (on)veilige gedrag en ten derde wordt hun motivatie aangeboord om veilig verkeersgedrag te vertonen.

Klas 1: ANWB Verkeersworkshop ‘IK & het verkeer!’ 

Tijdens deze interactieve workshop worden leerlingen zich bewust van hoe zij zelf aan het verkeer deelnemen. De verkeersworkshop is geheel afgestemd op de belevingswereld van de doelgroep en behandelt thema’s zoals afleiding in het verkeer, groepsdruk, telefoongebruik, zichtbaarheid en verkeersongelukken.

Door middel van tablets werken de leerlingen in tweetallen aan een serie vragen en ethische verkeersdilemma's. Persoonlijke ervaringen maken deel uit van de verkeersworkshop. Leerlingen verdienen punten als zij het goede antwoord geven. Aan het einde van de verkeersworkshop is te zien wie de meeste punten heeft behaald! Deze werkvorm zorgt voor een stukje competitie, motivatie en zeer gemotiveerde leerlingen. 

De verkeersdilemma's worden onder begeleiding van de instructeur besproken met de groep, het draait hierbij om bewustwording van eigen gedrag. De instructeur begeleidt de leerlingen op professionele wijze zodat zij zelf gaan inzien dat verkeerde keuzes maken in het verkeer, grote gevolgen kunnen hebben. 

Klas 2: ANWB Verkeersbus

Hierbij staat zelf ervaren en beleven, kennisoverdracht, zelfreflectie en gedragsbeïnvloeding centraal.

Dode hoek - gericht op kennis 
Inzicht krijgen waar de Dode hoek van een vrachtwagen zich bevindt en daar naar weten te handelen als verkeersdeelnemer.  

Mobiliteitsspel - gericht op gedragsbeïnvloeding 
De leerling krijgt inzicht in het eigen verkeersgedrag en gaat het verkeersgedrag daar op afstemmen.

Kennisquiz - gericht op kennis 
De leerling doet kennis op van de meest relevante verkeersregels en voorrangsituaties die voor deze doelgroep van toepassing is.

Computerspel ‘Kandatofkandatniet’ - gericht op gedragsbeïnvloeding 
De leerling reflecteert op zijn eigen en andermans verkeersgedrag en maakt daarbij keuzes om zich veilig door het verkeer te begeven. 

Scootersimulatoren: zien en gezien worden! - gericht op gedragsbeïnvloeding 
De leerling kent het belang van zien en gezien worden en handelt daar naar in het verkeer. 

Klas 3: ANWB Virtual Reality!

Met behulp van een VR-bril worden de leerlingen op de plek van bestuurders gezet. Zo zijn zij bijvoorbeeld een fietser, automobilist of een vrachtwagenchauffeur. Op deze manier zien zij hoe andere weggebruikers naar het verkeer kijken en worden ze zich bewust van hoe zij zelf deelnemen aan het verkeer. Onderwerpen zoals afleiding in het verkeer, mobiel telefoongebruik op de fiets, reflecteren op eigen en andermans verkeersgedrag en bewustwording staat bij deze lesmodule centraal.

Meld je school aan