A32 Files, flitsers en wegwerkzaamheden

Bron: TomTom HD Traffic / ANWB Verkeersinformatie

Twitter @ANWBverkeer #A32

Verkeer, files A32 Leeuwarden - Meppel

De A32 verbindt Leeuwarden met Meppel. De weg begint bij knooppunt Lankhorst (A28), een bekend fileknelpunt tijdens de spits. Bij het knooppunt Heerenveen kruist de A32 de A7. De weg eindigt bij knooppunt Werpsterhoek met de N31. Over de A32 liggen twee aquaducten, eentje bij Akkrum en eentje bij Grouw.